KHS CoolFlow

Udržitelné a hospodárné dosažení udržování teploty

KEMPER KHS CoolFlow je inovativní řešení pro bezpečné udržování hygienicky bezpečných teplot studené vody i v náročných podmínkách.

Vysoké teploty okolního vzduchu v budovách často vedou k hygienicky pochybnému zvýšení teploty studené pitné vody ve velmi krátké době. Mezi rizikové faktory patří skryté zdroje tepla, chybějící klimatizace nebo uložení rozvodů studené a teplé vody ve společných šachtách. V budovách s vysokým tepelným zatížením nejsou protiopatření, jako např. procesy proplachování s řízenou teplotou, často dostatečně účinné nebo jsou ekonomicky omezené.

CoolFlow doplňuje hygienický systém KHS o komponenty pro aktivní udržování teploty v instalacích studené vody. V oběhu studené vody se používá chladič a speciální termostatické regulační ventily s pracovním rozsahem 15 °C až 20 °C. Tím lze zaručit trvalé udržování teploty < 20 °C. V kombinaci s inovativní technologií děličů průtoku je cirkulace dokonce nasměrovaná do odběrných míst. Jako alternativa k udržování teploty proplachováním se investice do systému CoolFlow obvykle vrátí už za několik málo roků.