Tepelný odpojovač

Pozor, přenosy tepla: Hygienická rizika směšovacích armatur!

I pokud je instalace provedena správně v souladu se všeobecně uznávanými pravidly technologie, riziko teplotních přechodů na směšovacích armaturách není nutně vyloučeno.

Během cirkulace jsou na straně teplé vody na dvoustěnných odběrových armaturách teploty cca 60 °C. Směšovací armatury a traverzy na tomto místě fungují jako tepelný most a ohřívají tak studenou vodu na mimořádně hygienicky problematické teploty. Vědecké studie jednoznačně dokazují, že normami požadovanou horní hranici 25 °C zde není možné dodržet. To platí i tehdy, pokud jsou potrubí správně uspořádaná – „teplá voda nahoře“ a „studená voda dole“.

Jednoduchá montáž a flexibilní

Tepelný oddělovač je navržen jako montážní blok vyrobený z PU pěny odolné proti tlaku a tahu pro jednoduchou, zvukově izolovanou instalaci. Odpich 150 mm lze měnit oddělením montážního bloku.

Vyznačují ho následující výhody:

  • bezpečné tepelné oddělení
  • zvuková izolace díky PU pěně
  • překročení orientačních hodnot EnEV 2014
  • jednoduchá instalace
  • univerzální montáže díky variabilnímu odpichu