Systémové oddělovače BA

Pojistné armatury kategorie kapalin 4

KEMPER systémové oddělovače BA chrání pitnou vodu od nepitné vody až do kategorie kapalin 4 včetně.

Definice kategorie kapalin 4 podle DIN EN 1717

Kapalina, která představuje ohrožení lidského zdraví v důsledku přítomnosti jedné nebo několika toxických nebo mimořádně toxických látek nebo jedné nebo několika radioaktivních, mutagenních nebo karcinogenních látek.

Příklady použití z praxe:

  • Zařízení pro přimíchání chemikálií např. dezinfekčních prostředků, hnojiv.
  • Plnicí topné zařízení, voda s inhibitory
  • Necertifikované změkčovače
  • Vysokotlaké čističe

Více informací o správném výběru pojistných armatur najdete v našem průvodci.

K průvodci pojistných armatur

Jak funguje systémový oddělovač?

Systémové oddělovače jsou založeny na tříkomorovém systému se vstupní tlakovou, středotlakovou a výstupní tlakovou zónou. Řízení rozdílu tlaku bezpečnostní vložky na straně vstupu a zpětné klapky na straně výstupu (RV) zajišťuje spolehlivost a vysokou úroveň bezpečnosti.

1. Klidová poloha (pod provozním tlakem)

Pokud se neodebírá žádná voda, zpětná klapka na vstupní a výstupní straně a vypouštěcí ventil jsou zavřené.

2. Nastavení průtoku

Při odběru vody jsou zpětné klapky na vstupní a výstupní straně otevřené a vypouštěcí ventil je zavřený.

3. Nastavení odpojení

Tlak na vstupní straně během zpětného nasávání klesá. Vypouštěcí ventil zareaguje dříve, než tlakový rozdíl klesne pod 140 mbar. Vstupní a výstupní strana zpětných klapek se zavře, vypouštěcí ventil se otevře.

Koncové oddělovače systémů BA

Objevte naše koncové systémové oddělovače vhodné pro použití s flexibilními přípojkami.

Více o koncových systémových oddělovačích BA