Cirkulace teplé vody

Cirkulace teplé vody

Hygienická bezpečnost a komfort v teplé pitné vodě energeticky efektivním způsobem!

Energetická účinnost a bezpečnost systémů cirkulace teplé vody

Systém cirkulace je potřebný vždy tehdy, pokud objem potrubí přesahuje 3 litry minimálně v jedné průtokové cestě systému teplé vody (s výjimkou rodinných domů a dvougeneračních domů). Objemový tok cirkulace musí být schopen transportovat množství tepla, které se „ztrácí“ přes povrch potrubního systému. Teplota nesmí v žádné části systému teplé vody (PWH a PWH-C) klesnou pod teplotu 55 °C. V systémech s několika cirkulačními okruhy je k tomu nutné hydraulické vyvážení. Za tím účelem lze použít statické nebo automatické regulační ventily pro cirkulaci.

Proč je nutné udržovat teplotu teplé vody nad 55 °C?

Teplota teplej cirkulující pitné vody se musí v každém místě udržovat na ≥ 55 °C Voda v teplovodní instalaci, jejíž teplota sa nedá udržet, se musí snížit na minimum, aby se zabránilo růstu bakterií Legionella.

Rychlost růstu baktérií rodu Legionella pneumophila
Cirkulace teplé vody Grafické zobrazení růstu bakterií Legionella

Zdroj: M. Exner, Hygiene in Trinkwasser-Installationen (Hygiena v instalacích pitné vody) - zkušenost z Německa, odborná diskuse na téma baterií Legionella UBA/BfR dne 20.10.2009, Berlín

Výběr správných armatur a systémů pro cirkulaci teplé vody
Potrubní síť teplé vody s cirkulací ve stoupačkách a rozvodech s MULTI-THERM
Cirkulace teplé vody: Potrubní síť teplé vody s cirkulací ve stoupačkách a rozvodech
Potrubní síť teplé vody až po každé odběrné místo s ETA-THERM / MULTI-FIX-PLUS
Cirkulace teplé vody: Potrubní síť teplé vody s cirkulací až po každé odběrné místo
Potrubní síť teplé vody s cirkulací až po každé odběrné místo s děličem průtoku / MULTI-THERM
Cirkulace teplé vody: Potrubní síť teplé vody s cirkulací až po každé odběrné místo s děličem průtoku

Tepelné oddělení

V systémech s cirkulací až po odběrné místo je nutné věnovat zvláštní pozornost tepelnému oddělení v mokrých buňkách, protože to může vést k nežádoucímu přenosu tepla z teplé vody na směšovací armaturu a připojenou studenou vodu.

Potenciál optimalizace tepelného oddělení v koupelně

Kromě instalované izolace má na působící tepelné zatížení, a tedy i na udržení kvality pitné vody ve studené pitné vodě (PWC), významný vliv i vedení potrubí v cirkulačním systému mokré buňky. Prostřednictvím jednoduchých možností optimalizace, které lze zohlednit již ve fázi projektování, se může výrazně snížit přenos tepla z teplé pitné vody (PWH) na studenou pitnou vodu (PWC). Následující pohledy na předstěnu zobrazují typické zdroje poruch s příslušnými možnostmi zlepšení a optimalizované vedení potrubí s tepelně odděleným připojením armatur.

Cirkulace teplé vody: Vysoká předstěna s typickými zdroji chyb pro zvýšená tepelná zatížení

Typické zdroje chyb při vysoké předstěně

 1. Šachta není tepelně oddělená od mokré buňky.
 2. Studenou pitnou vodu (PWC) vždy instalujte pod teplovodivá média.
 3. Oddělte vedení potrubí studené pitné vody (PWC) od teplovodivých médií.
 4. Potrubí teplovodivých médií by se položit v horní oblasti předstěny a potrubí studené pitné vody ve spodní oblasti předstěny. (Využití navrstvení vzduchu, vytvoření studené zóny v předstěně ve spodní oblasti).
 5. Připojení kruhové instalace studené pitné vody (PWC) k předmětům zařízení by se mělo provést zespodu pomocí smyčkových průchozích stěnových disků (redukce odboček ve studené vodě).
 6. Přenosy tepla na směšovací armatuře, která je připojená pomoí dvojitých stěnových disků, mají trvale negativní vliv z teplé pitné vody přes armaturu na studenou pitnou vodu. (teplota výrazně > 25 °C ve stěnovém disku PWC)

Zabránění přenosu tepla na směšovací armatury

Tepelným oddělením lze výrazně snížit přenos tepla na armatury učené na odběr. Termografický obrázek jasně ukazuje rozdíl mezi spojením s běžným dvojitým stěnovým diskem a komponentem pro tepelné oddělení.

Cirkulace teplé vody: Dvojitý stěnový disk vs. tepelné oddělení

Vlevo: Připojený směšovací kohoutek přes tepelný oddělovač. (teplota < 25 °C)

Vpravo: Připojení směšovací baterie přes dvojité stěnové disky. (teplota > 60 °C)

Cirkulace teplé vody: Vysoká předstěna s vertikálním připojením

Optimalizovaná instalace do vysoké předstěny

 1. Šachta na teplá média a šachta na studená média jsou tepelně odděleny od mokré buňky.
 2. Potrubí pro teplovodivá média se položila ve střední a horní oblasti vysoké předstěny (čímž se v předstěně v horní oblasti vytvoří teplá zóna).
 3. Potrubí pro studenou pitnou (PWC) bylo v mokré buňce položeno v ve spodní oblasti (vytvoření studené zóny v předstěně ve spodní oblasti).
 4. Připojení kruhové instalace v PWC bylo vytvořeno zespodu k předmětům zařízení pomocí smyčkových průchodných stěnových disků a tepelných oddělovačů.
 5. Při použití tepelného oddělovače nedochází k přenosům tepla z teplé pitné vody do studené pitné vody přes směšovací armaturu. (teplota < 25 °C ve stěnovém disku PWH)
 6. Přípojka PWH na umyvadle byla připojena shora a krátkým spojem. U tohoto typu instalace se vytváří termosifon.

Výrobky pro tepelné oddělení

Objevte tepelné oddělovače