Udržitelnost

Dosažení udržitelného pokroku

S našimi výrobky a službami můžete významně přispět k tomu, aby lidé mohli žít zdravý, bezpečný a udržitelný život. V budoucnu chceme jako středně velký průkopník inovací také sehrávat průkopnickou roli i v oblasti provozní trvalé udržitelnosti. Proto jsme si i vědomi naší velké odpovědnosti za šetrné zacházení s přírodou, surovinami a našimi bližními.

Přemýšlet komplexně o udržitelnosti z pohledu podnikatele

Jednání v souladu s principy udržitelnosti je jednou z hlavních výzev pro ekonomiku ve všeobecnosti a zejména pro středně velké průmyslové podniky. Udržitelnost je společenskou povinností, zákonným nařízením a zároveň klíčovým požadavkem zákazníka. Jsme přesvědčeni, že dlouhodobá jistota podniku je možná jen tehdy, pokud se v každodenním provozu rovnocenně uplatňují ekonomické, ekologické a sociální aspekty.

Abychom mohli představit aktuální stav aktivit zaměřených na trvalou udržitelnost v naší společnosti a zveřejnit stanovený cíl a opatření do budoucna, zveřejňuje společnost KEMPER komplexní zprávu o udržitelnosti. Tímto způsobem zaručujeme všem zainteresovaným stranám transparentní přehled.

Ekologie, ekonomie a sociální oblast

V tomto členění jsme identifikovali celkem pět zastřešujících oblastí činnosti:

Ekologie

Ekologie

  • Společnost vytváří struktury, aby mohla nabídnout klimaticky neutrální výrobky a služby.

Ekonomie

  • Podnikový růst prostřednictvím inovací a investic
  • Neustálý vývoj výrobků v oblastech budoucnosti a trvalé udržitelnosti

Sociální oblast

  • Hodnotově orientované a mezigenerační působení v rodinném podniku
  • Komplex témat souvisejících s dodržováním předpisů: Cílem společnosti KEMPER je plnit všechny zákonné, podle směrnice specifické a dobrovolné požadavky kladené na společnost.

Orientace a dodržování norem týkajících se trvalé udržitelnosti

Při podávání zpráv o našich aktivitách v oblasti trvalé udržitelnosti se společnost KEMPER řídí standardem Německého kodexu udržitelnosti, a tím pokrýváme i kritéria Globální iniciativy pro podávání zpráv. Kromě těchto nadřazených norem se aktivity společnosti řídí i všeobecně platnými normami v rámci jednotlivých pilířů trvalé udržitelnosti a oblastí činnosti. Společnost KEMPER má například v oblasti ekologie certifikovaný systém managementu životního prostředí podle normy ISO 14001. V sociální oblasti je nutné připomenout uznávání základních pracovních norem Mezinárodní organizace práce, které jsou základním stavebním kamenem základních norem a standardů.

Partnerství/certifikáty

KEMPER je součástí sítě pro energetickou účinnost a ochranu klimatu WVMplus 3.0. Svojí účastí přispíváme k dosažení cílů klimatické a energetické politiky Spolkové republiky Německo (do konce roku 2025 uspořit až 6 miliónů tun emisí skleníkových plynů a až 11 terawatthodin koncové energie).

Ke stažení
Typ souboru
Zpráva o udržitelnosti 2021
PDF (10,43 MB)
Zpráva o udržitelnosti 2022
PDF (2,91 MB)