KEMPER Vědomosti

Vědomosti - cenný zdroj

Vědomosti jsou komoditou, která roste, když se o ni podělíme. A mít relevantní znalosti k dispozici zavčas, přináší rozhodující konkurenční výhody. Proto je přenos znalostí ve společnosti KEMPER ústředním stavebním kamenem společného úspěchu poskytovatelů a uživatelů.

Průvodce pojistnými armaturami

Průvodce pojistnými armaturami

  • Kategorie kapalin podle DIN EN 1717 a vhodná pojistná zařízení
  • Správné posouzení rizik a zabránění zpětnému toku

K průvodci pojistnými armaturami

Hygiena pitné vody

Hygiena pitné vody

  • 4 faktory úspěchu hygieny pitné vody
  • Výzvy při plánování a realizaci hygieny pitné vody

Více o hygieně pitné vody

Cirkulace teplé vody

Cirkulace teplé vody

  • Zajištění hygienické bezpečnosti a komfortu v teplé pitné vodě energeticky efektivním způsobem
  • Hydraulické vyvážení a udržování teploty nad 55 °C
  • Zabránit přenosům tepla

Více o cirkulaci teplé vody

Cirkulace studené vody

Cirkulace studené vody

  • Teplotu studené vody udržujte trvale pod 20 °C, aby se šetřily zdroje
  • Vyřešte překážku plánování udržování teploty

Více informací o cirkulaci studené vody

Dendrit STUDIO

Software pro udržování hygieny pitné vody

Kalkulační a plánovací software Dendrit STUDIO

Dendrit STUDIO je grafický výpočtový a plánovací software pro oblasti sanity a vytápění. Díky integrovanému řízení projektů, bezplatnému rozhraní CAD a inteligentním nástrojům a pomocníkům pro kreslení lze rychle vytvořit výkresy pro integrované výpočty.

Více informací o Dendrit STUDIO