KHS hygienický systém

Inteligentní systémové řešení pro udržování hygieny pitné vody

Hygienický systém KHS byl vyvinutý pro splnění hygienických požadavků v instalacích rozvodů pitné vody. Systém inovativní techniky armatur a inteligentního vedení potrubí zabraňuje stagnaci a z toho vyplývajícímu negativnímu vlivu na kvalitu pitné vody. Hygienický systém KHS zajišťuje, že čerstvá pitná voda je vždy dodávána do každého odběrného místa, přičemž se zohledňují ekonomické a trvale udržitelné aspekty.