Šetří energii udržitelně podle požadavků

Předpisy pro úsporu energie vyžadují izolaci potrubí a armatur

Cílem vyhlášky o úsporách energie je snížit oteplování zemské atmosféry způsobené lidskou činností a dosáhnout trvale udržitelného zacházení s primárními energetickými zdroji. EnEV stanovuje požadavky na systémy vytápění, vzduch v místnosti a přípravu teplé vody.

§ 4 odst. 5, 6 stanovuje, že rozvody tepla a teplovodní potrubí a jejich armatury instalované poprvé musí být izolované (příloha 5)

§ 10 odst. 2 EnEV předepisuje lhůtu dodatečné montáže rozvodů tepla a teplovodních potrubí včetně armatur. Kromě toho je nutné u potrubí, která vedou studenou vodu, vzít do úvahy izolační opatření proti kondenzaci, mrazu a ohřevu zvenku.

DIN 1988-200, 14.2 Další požadavky na izolaci a izolační pouzdra

Rychlé, výhodné, bezpečné

Izolační pouzdra poskytují rychlou a lacinou izolaci armatur KEMPER a pomáhají předcházet:

 • energetickým/tepelným ztrátám
 • kondenzaci vodních par podle DIN 1988-200
 • kontaminaci systémů PWC/PWH podle VDI/DVGW 6023

Výhody patrné na pohled:

 • s označením CE
 • z PE materiálu, vhodně tvarované pro armatury KEMPER
 • třída stavebního materiálu B1 dle DIN 4102, T1
 • vysoká odolnost proti teplu
 • nízká tepelná vodivost
 • bez tvorby kondenzace
 • snadná a rychlá montáž
 • difuzně těsné při lepení komerčně dostupnými lepidly
 • dá se bezpečně uzavřít pomocí přiložených upevňovacích spon

trvale připevněné nebo odnímatelné: vše je možné

Izolační pouzdra lze bezpečně uzavřít a opětovně otevřít pomocí upevňovacích spon nebo je možné trvale je slepit, čímž pomocí lepidla dosáhnete trvalého efektu bez tvorby kondenzace.