Plánovací software: Dendrit Studio

Plánovací software Dendrit STUDIO

Moderní plánování technologie budov - inteligentní a bezpečné!

STUDIO

Dendrit STUDIO je grafický výpočtový a plánovací software pro oblasti sanity a vytápění. Díky integrované správě plánování, bezplatnému rozhraní CAD a inteligentním nástrojům a pomocníkům kreslení lze rychle vytvořit výkresy pro integrované výpočty.

Výpočtový a plánovací software

Vedoucí postavení ve výpočtech a simulacích

Pro sanitární sektor jsou k dispozici rozsáhlé výpočty pitné vody a kanalizační sítě, jakož i integrované simulace pro technologii cirkulace a proplachu.

Komplexní plánování vytápění

Plánování vytápění lze realizovat pomocí datové sítě, od topné zátěže až po dimenzování topné plochy a výpočet potrubní sítě.

Výpis materiálu pro běžné systémy AVA

Ve výpisu materiálu jsou uvedeny všechny rozměry výpočtů podrobně dostupné napříč všemi obory a lze je přenést do všech běžných systémů AVA.

O Dendrit

Společnost Dendrit Haustechnik-Software GmbH je předním poskytovatelem systémových řešení v oblasti výpočtů sanitární technologie. Systémové řešení z jednoho zdroje používá více než 20 000 uživatelů. Zejména simulace cirkulačních systémů a hygienického systému KHS společnosti KEMPER dávají plánovači jistotu při plánování složitých systémů.

Spojení se skupinou KEMPER

Od ledna 2010 je společnost Dendrit Haustechnik Software GmbH dceřinou společností skupiny KEMPER. Tímto spojením se zvýšila stávající efektivní spolupráce a společně se realizovaly další ambiciózní cíle.

Silní partneři z oblasti vědy a průmyslu

Dlouhodobá spolupráce s průmyslovými partnery, vysokými školami a vědeckými odborníky zabezpečuje technicky bezchybný a perspektivní vývoj produktů. Vysoce výkonné, mezinárodně známé společnosti zabývající se technologií sanity a budov se spojují do sdružení, aby zajistily, že plánování bude komplexní, kompetentní a bezpečné. Všechny zúčastněné společnosti mají jedinečné odborné znalosti o produktech, silnou značku a inovační sílu. Produkty jsou navzájem propojené pomocí Dendrit STUDIO, díky čemuž lze kompletně zobrazit průběžné plánování hydraulického zařízení.

Neustálý další vývoj

Neustálý další vývoj a technicky bezchybná implementace normativních změn jsou vědecky podporovány odborným znalostmi Vysoké školy aplikovaných věd v Münsteru, na katedře energetiky · budovy · životní prostředí.

Maxime

Název Dendrit zahrnuje základní myšlenku grafického konceptu plánování. Dendrit (z řečtiny) znamená strom nebo rozvětvení a označuje schéma potrubí, které je základem všech plánování a výpočtů potrubních systémů v oblasti technologie budov. Zvýšené požadavky norem a předpisů týkajících se plánování technologie budov si vyžadují značné plánovací úsilí. Vývojáři a inženýři společnosti Dendrit se snaží, aby tato náročnost byla pro odborného projektanta co nejmenší.

Kontakt

Chcete se dozvědět více o Dendrit STUDIO?

Obraťte se na příslušnou kontaktní osobu.

Najít kontaktní osobu

Další informace

Rozsáhlé informace o Dendrit STUDIO a dalších produktech od společnosti Dendrit najdete na vlastní webové stránce.

K webové stránce Dendrit