Bezpečnostní systém proti prosakování

Škody způsobené únikem vody ze systémů pitné vody mohou způsobit značné škody. Zařízení nebo přívodní potrubí jsou kriticky sledované komponenty, které mohou představovat riziko zaplavení. Únik může vést ke zničení vysoce citlivého inventáře, např. v IT místnostech a archivech. V komerčních budovách mohou přerušení provozu znamenat i ztrátu zákazníků. Ztráta dat a doba nutná k obnovení provozu jsou velmi nákladné. Je-li v soukromém sektoru zasažen nehmotný majetek, jsou osobní škody obvykle nenapravitelné. V sezónně využívaných nemovitostech (např. prázdninový byt), které jsou delší dobu ponechány bez dozoru, mohou úniky způsobit velké škody.

Případy použití

Příklad serverovna

Tři plnoprůtokové uzavírací ventily KHS VAV-PLUS jsou připojeny paralelně k systému kontroly netěsnosti. Vodní čidla jsou instalována ve zdvojené podlaze v servorovně.

Netěsnosti se tímto zavčas detegují. Výpadku počítače a ztrátě dat se zabrání, protože tři plnoprůtokové uzavírací ventil KHS VAV-PLUS současně uzavírají PWC, PWH a PWH-C. Instalace signální houkačky zajišťuje akustickou podporu hlášení netěsnosti. Poruchové hlášení lze předat do systému technologie správy budov.

Příklad hospodářská místnost

Pomocí cílené detekce v hospodářské místnosti se v případě úniku uzavře přívodní potrubí studené pitné vody. K tomu dochází jak v případě netěsností v systému pitné vody, tak i v případě netěsností v topném systému. Tím se zabrání poškození budovy a technologie budovy. Ve velkých budovách se doporučuje přímé předání hlášení o poruše do systému technologie správy budov (GLT)

Definovat provozní doby

Příklad prádelna s programem časovače

Pomocí programu časovače lze nastavit individuální provozní dobu pro zubní ordinace, laboratoře nebo prádelny. Tak se například přívod pitné vody k pračkám automaticky uzavře po zavírací době. Předchází se haváriím – bezpečně a spolehlivě