KHS Hygiene Flush Boxes
KHS Hygiene Flush Box PRO s průtokovým čidlem, s jedním přívodem, Figur 689 03 007

KHS Hygiene Flush Box PRO s průtokovým čidlem, s jedním přívodem

Figur 689 03 007

 • Obzvlášť se hodí pro budovy s vysokými nároky na hygienu
 • pro automaticky spouštěnou obměnu vody k zajištění provozu podle pokynů
 • Umožňuje turbulentní výměnu vody v potrubích pitné vody do DN 50
 • s přípojkou (skupina pro výměnu vody) pro. Studenou pitnou vodu (PWC)
 • Intervalově, časově a objemově řízená opatření související s proplachováním
 • Opatření související s proplachováním s řízením teploty a využitím (možné jen s přídavnou armaturou pro měření teploty Pt1000)
 • Digitální asistent uvádění do provozu a údržby
 • Načtení analýz a protokolů pomocí WLAN a USB
KHS Hygiene Flush Box PRO s průtokovým čidlem, s dvěma přívody, Figur 689 03 008

KHS Hygiene Flush Box PRO s průtokovým čidlem, s dvěma přívody

Figur 689 03 008

 • Obzvlášť se hodí pro budovy s vysokými nároky na hygienu
 • pro automaticky spouštěnou obměnu vody k zajištění provozu podle pokynů
 • Umožňuje turbulentní výměnu vody v potrubích pitné vody do DN 50
 • Se dvěma přívody (skupiny výměny vody) např. pro studenou pitnou vodu (PWC) a teplou pitnou vodu (PWH)
 • Intervalově, časově a objemově řízená opatření související s proplachováním
 • Opatření související s proplachováním s řízením teploty a využitím (možné jen s přídavnou armaturou pro měření teploty Pt1000)
 • Digitální asistent uvádění do provozu a údržby
 • Načtení analýz a protokolů pomocí WLAN a USB
KHS Hygiene Flush Box PURE, s jedním přívodem, Figur 689 03 005

KHS Hygiene Flush Box PURE, s jedním přívodem

Figur 689 03 005

 • Obzvlášť se hodí pro časově řízené intervalové proplachování v malých objektech
 • pro automaticky spouštěnou obměnu vody k zajištění provozu podle pokynů
 • Umožňuje turbulentní výměnu vody v potrubích pitné vody do DN 50
 • s přípojkou (skupina pro výměnu vody) pro. Studenou pitnou vodu (PWC)
 • Uvedení do provozu rukou na přístroji
 • Proplachování s řízenými intervaly
 • Až 100000 položek událostí pro doklad provozu v souladu s určením (načtení pomocí USB)
KHS Hygiene Flush Box PURE, s dvěma přívody, Figur 689 03 006

KHS Hygiene Flush Box PURE, s dvěma přívody

Figur 689 03 006

 • Obzvlášť se hodí pro časově řízené intervalové proplachování v malých objektech
 • pro automaticky spouštěnou obměnu vody k zajištění provozu podle pokynů
 • Umožňuje turbulentní výměnu vody v potrubích pitné vody do DN 50
 • Se dvěma přívody (skupiny výměny vody) např. pro studenou pitnou vodu (PWC) a teplou pitnou vodu (PWH)
 • Uvedení do provozu rukou na přístroji
 • Proplachování s řízenými intervaly
 • Až 100000 položek událostí pro doklad provozu v souladu s určením (načtení pomocí USB)
KHS Hygiene Flush Box LITE s průtokovým čidlem, s jedním přívodem, Figur 689 03 009

KHS Hygiene Flush Box LITE s průtokovým čidlem, s jedním přívodem

Figur 689 03 009

 • Obzvlášť se hodí pro objekty s důrazem na bezpečnost
 • pro automaticky spouštěnou obměnu vody k zajištění provozu podle pokynů
 • Umožňuje turbulentní výměnu vody v potrubích pitné vody do DN 50
 • s přípojkou (skupina pro výměnu vody) pro. Studenou pitnou vodu (PWC)
 • Bez integrované regulační logiky (ovládání pomocí přímého připojení všech komponent na automatizaci budovy/ GLT (24 V/4-20 mA)
 • Možná intervalově, časově a objemově řízená opatření související s proplachováním (v závislosti na logice externího proplachování)
 • Možná opatření proplachování s řízením teploty (v závislosti na logice externího proplachování) (možné jen s přídavnou armaturou pro měření teploty)
KHS Hygiene Flush Box LITE s průtokovým čidlem, s dvěma přívody, Figur 689 03 010

KHS Hygiene Flush Box LITE s průtokovým čidlem, s dvěma přívody

Figur 689 03 010

 • Obzvlášť se hodí pro objekty s důrazem na bezpečnost
 • pro automaticky spouštěnou obměnu vody k zajištění provozu podle pokynů
 • Umožňuje turbulentní výměnu vody v potrubích pitné vody do DN 50
 • Se dvěma přívody (skupiny výměny vody) např. pro studenou pitnou vodu (PWC) a teplou pitnou vodu (PWH)
 • Bez integrované regulační logiky (ovládání pomocí přímého připojení všech komponent na automatizaci budovy/ GLT (24 V/4-20 mA)
 • Možná intervalově, časově a objemově řízená opatření související s proplachováním (v závislosti na logice externího proplachování)
 • Možná opatření proplachování s řízením teploty (v závislosti na logice externího proplachování) (možné jen s přídavnou armaturou pro měření teploty)

Hygienické proplachování KHS

Hygienické proplachování KHS pomáhá zabezpečit zamýšlený v instalacích pitné vody prostřednictvím automatických opatření pro proplachování. Výměna vody probíhá řízeným způsobem pomocí parametrů čas, teplota a objem. Nová generace sjednocuje montáž na omítku a pod omítku v jednom zařízení. All-in-one!

Vhodný koncept regulátoru pro každé využití budovy

Varianty PRO, PURE a LITE nabízí výběr optimálního konceptu regulátoru v závislosti na typu využití budovy. Vybere se jen rozsah funkcí, které jsou požadovány v dané budově. Hygienické proplachování KHS lze instalovat na omítku nebo pod omítku bez dalšího příslušenství. Díky inovativnímu krytu lze všechny varianty hygienického proplachování začlenit prakticky neviditelně pod omítku nebo elegantně nainstalovat na omítku,

Pro každou budovu ekonomicky rozumnou variantu
PRO PURE LITE
Nemocnice (✓)
Pečovatelská zařízení
Geriatrie
Obytné budovy
Ubytovny
Hotely
Vězení (✓)
Ubytovací budovy (např. armáda) (✓)
Školy
Sportoviště
Mateřské školky
Laboratoře
Průmyslové budovy (✓)
Obchodní domy (✓)
Koupaliště
Dočasná řešení
(✓) = bez interní logiky proplachování

Všechny výhody KHS hygienického proplachování na první pohled

Více informací získáte kliknutím na body

Kemper Flushtool

Náš nástroj pro proplachování Flushtool vám pomůže při výběru komponentů pro zajištění požadované výměny vody pro instalace pitné vody a instalace ve spojení s přenosem vody k hašení podle DIN 1988-600.

K Flushtool