Ventily pro odběr vzorků

Monitorování kvality pitné vody - vhodná řešení pro každou montážní situaci

Musí se dodržovat stávající normy a předpisy - to je základním předpokladem pro ventil na odběru vzoru. Instalatéři, odběratelé vzorků a operátoři musí splňovat i další požadavky. Dostupnost variant pro všechny oblasti použití, nenáročnost a variabilní montáže jsou stejně důležité jako možnost alternativních dezinfekčních procesů a bezproblémová realizovatelnost odběru vzorků. Kromě toho nejsou akceptovatelná kapající odběrná místa - i po opakovaném opalování - nebo neoprávněný odběr vody (krádež vody).