Redukční ventily a filtry

Redukční ventily

Redukční ventily vyrovnávají kolísání tlaku a tlakových špiček ve veřejné potrubní síti a zajišťují konstantní tlak v domácí vodovodní instalaci. Redukční ventily lze integrovat do filtru. Pomocí redukčního ventilu se dá například snížit tlak za účelem snížení spotřeby vody nebo k ochraně technických zařízení a armatur a k zabránění poruch.

Kombinace filtru a redukčního ventilu podle DIN EN 13443-1 und DIN EN 1567

Filtry lze kombinovat s redukčními ventily. Kompaktní konstrukce umožňuje instalaci filtru a redukčního ventilu nákladově efektivním a prostorově úsporným způsobem. Na rozdíl od vyměnitelných filtrů se u filtrů se zpětným proplachem nemusí vyměnit čištěný filtrační prvek. Filtrační vložka se v tomto případě čistí zpětným proplachem. Při procesu zpětného proplachu, jakož i při běžném provozu, protéká voda nejdříve filtrační vložkou, ve které se zadržují nečistoty.