Pojistné armatury

Pojistná zařízení chrání pitnou vodu

Udržování kvality pitné vody – od dodávky vodárenské společnosti až po odběrné místo – se neomezuje jen na udržování teploty a správný provoz. Ve stejné míře mohou nedostatečná bezpečnostní opatření vést k mikrobiální nebo chemické kontaminaci pitné vody.

Správně posoudit ohrožení a zabránit zpětnému toku

Instalace pitné vody má obvykle několik připojení k jiným systémům s médii, která jsou více či méně zdraví škodlivá. Norma DIN EN 1717 stanovuje jednotný standard v celé Evropě v části zásobovaní „pitnou vodou“. Tato norma rozlišuje oblasti použití pojistných armatur a definuje kategorie kapalin 1 až 5 podle jejich obsahu zdraví nebezpečných látek. Hlavním kritériem při výběru bezpečnostního zařízení jsou vlastnosti kapaliny, před jejímž zpětným tokem má být pitná voda chráněná. Kromě vodárenských společností jsou riziku odpovědnosti čím dál tím více vystaveni projektanti a instalatéři.

Více informací o správném výběru pojistných armatur najdete v našem průvodci

K průvodci pojistných armatur