Technologie budov

Technologie budov

Naše armatury a systémy technologie budov na ochranu pitné vody jsou symbolem udržitelnosti a ekologie. V celé Evropě našim značkovým armaturám důvěřují specializovaní velkoobchodníci, odborní projektanti, zpracovatelé sanity a stavitelé velkých veřejných a soukromých budov.

Naše vize technologie budov

Chceme udržovat nejvyšší kvalitu vody pomocí našich systémů orientovaných na budoucnost s cílem ochránit zdraví lidí na celém světě.

Hygiena pitné vody

Hygiena pitné vody

Čtyři faktory úspěchu hygieny pitné vody

Stejně jako jiné potraviny i pitná voda má omezenou trvanlivost. Pokud zůstane příliš dlouho v potrubí, může se zkazit. Stojí-li voda delší dobu z důvodu nepoužívání instalační oblasti, hovoří se o stagnaci.

Při stagnaci pohlcuje pitná voda látky materiálů instalace a ohřívá se na okolní teplotu. Obojí může způsobit změnu kvality pitné vody ohrožující zdraví. Obzvlášť při nárůstu teploty nad 25 °C je to na pováženou, protože se v teplejších prostorách mohou explozivně rozmnožovat mikroorganismy jako např. legioenelly.

Více informací o pitné vodě

Hygienický systém KHS

Hygienický systém KHS

Chránit zdraví, šetřit zdroje

Hygienický systém KHS byl vyvinut pro splnění hygienických požadavků na instalační rozvody pitné vody. Systém inovativní techniky armatur a inteligentního vedení potrubí zabraňuje vzniku stagnace a z toho vyplývajícímu negativnímu vlivu na kvalitu pitné vody. Hygienický systém KHS zabezpečuje, že čerstvou pitnou vodu lze vždy odebrat z každého odběrného místa.

Více informací o hygienickém systému KHS

Regulační armatury

Regulační armatury

Rizikové oblasti teplé vody, ochrana systému pitné vody před bakterií legionella

Zdraví škodlivým choroboplodným zárodkům, zejména legionelle, se skvěle daří při teplotách od 25 do 50 °C a explozívně se rozmnožují. Aby se tomu zabránilo, teplota teplé cirkulující pitné vody se musí udržovat na ≥ 55 °C v každém bodě instalace. V systémech s několika cirkulačními okruhy je nutné hydraulické vyvážení. S našimi statickými a automatickými regulačními ventily pro cirkulaci vám poskytujeme spolehlivé a bezpečné produkty.

Více informací o regulačních armaturách

Nezámrzná venkovní armatura

Nezámrzné venkovní armatury

Hygienicky nezávadné, opticky upoutávající a integrované do fasády

Nezámrzná venkovní armatura FROSTI® je fixně nainstalovaná vnější baterie, která se po každém uzavření automaticky vyprazdňuje. To znamená, že v oblastech ohrožených mrazem nemůže zůstat žádné zbytkové množství vody. Škody způsobené vodou zamrznutou ve vnějším kohoutku jsou minulostí. Armatura se tedy provozovat po celý rok a není nutné provádět ruční vyprazdňování.

Více informací o nezámrzných venkovních armaturách

KHS CoolFlow

Dosáhněte udržování teploty trvale a ekonomicky – s KHS CoolFlow

Kromě zabránění stagnacím je i udržování teploty ve studené a teplé vodě nezbytné pro udržování hygieny pitné vody.

Více informací o KHS CoolFlow

Vědomosti o pitné vodě

Vědomosti jsou komoditou, která roste, když se o ni podělíme. A mít relevantní znalosti k dispozici včas často přináší rozhodující konkurenční výhody. Proto je přenos znalostí u společnosti KEMPER ústředním stavebním kamenem společného úspěchu poskytovatele a uživatele.

Objevte klíčové body
Udržitelnost

Udržitelnost

Naše armatury pro technologii budov a inovativní systémová technologická řešení pomáhají šetřit a chránit náš nejcennější zdroj – pitnou vodu.

Zjistěte více

Portál ePaper

Katalogy, prospekty, návody a technické informace – všechny podklady ve formátu PDF najdete na našem portálu ePaper.

K portálu ePaper

Co pro Vás můžete udělat?

Najít kontaktní osobu