Regulační armatury

Každý by měl mít svoji komfortní zónu – jen ne legionely!

Zdraví škodlivým choroboplodným zárodkům, zejména legionel, se daří při teplotách od 25 do 50 °C a explozivně se rozmnožují. Aby se tomu zabránilo, teplota teplé cirkulující pitné vody se musí udržovat na ≥ 55 °C v každém bodě instalace. V systémech s několika cirkulačními okruhy je potřebné hydraulické vyvážení. S našimi statickými a automatickými cirkulačními regulačními ventily vám poskytujeme spolehlivé a bezpečné výrobky.

Cirkulace teplé vody

Více informací na téma cirkulace teplé vody najdete na naší webové stránce.

Dozvěďte se více informací o cirkulaci teplé vody