Gloeien

Met onze vernuftige gloeiprocessen bereiken wij een homogene materiaalstructuur. Deze vormt de basis voor de gelijkblijvende eigenschappen van de banden. Wij beschikken over klokovens en continue bandgloei-installaties die afhankelijk van de eisen aan het eindproduct ingezet worden.