Planningssoftware: Dendrit Studio

Planningssoftware Dendrit STUDIO

Modern ontwerp van gebouwinstallaties – intelligent en veilig!

STUDIO

Dendrit STUDIO is een grafische berekenings- en planningssoftware voor sanitaire en verwarmingsinstallaties. Met het geïntegreerde projectmanagementsysteem, een vrij CAD-gebruikersinterface en intelligente tekenhulpmiddelen kunnen snel tekeningen voor een integrale berekening gemaakt worden.

Berekenings- en planningssoftware

Toonaangevend in berekening en simulatie

Voor de sanitaire installaties staan uitgebreide berekeningsmogelijkheden van de drinkwater- en afvoerinstallatie evenals simulaties van de circulatie- en spoeltechnieken ter beschikking.

Uitgebreid verwarmingsontwerp

Het ontwerp van de verwarmingsinstallatie kan d.m.v. samengestelde gegevens van de warmtelast en het verwarmingsoppervlak tot aan de berekening van het leidingnet worden uitgewerkt.

Materiaallijst voor alle gangbare AVA-systemen

In de materiaallijst van de berekeningen staan alle benodigde materialen gedetailleerd genoemd en kunnen op alle gangbare teken- en berekeningssystemen overgedragen worden.

Over Dendrit

Dendrit Haustechnik-Software GmbH is de toonaangevende aanbieder van systeemoplossingen voor de berekening van sanitaire installaties. De systeemoplossing wordt al door meer dan 20.000 gebruikers toegepast. Vooral de simulatie van het circulatiesysteem en het KEMPER hygiënesysteem KHS biedt de ontwerper veiligheid bij het ontwerp van complexe installaties.

Fusie met de KEMPER-groep

Sinds januari 2010 is Dendrit Haustechnik-Software GmbH een dochteronderneming van de KEMPER-groep. Deze fusie breidde de bestaande efficiënte samenwerking uit en zorgde ervoor dat verdere ambitieuze doelen gezamenlijk gerealiseerd werden.

Sterke partners uit de wetenschap en de industrie

De jarenlange samenwerking met partners in de industrie, met universiteiten en deskundigen uit de wetenschap garandeert een vakkundig onberispelijke en toekomstgerichte productontwikkeling. Krachtige, internationaal gerenommeerde ondernemingen uit de branches sanitair- en gebouwtechniek bundelen hun krachten voor een alomvattend, deskundig en veilig ontwerp. Alle betrokken ondernemingen beschikken over unieke productexpertise, sterke merkaanwezigheid en innovatiekracht. De producten worden door Dendrit STUDIO onderling verbonden, waardoor het hele ontwerp van een hydraulische installatie compleet kan worden afgebeeld.

Voortdurende verdere ontwikkeling

De voortdurende doorontwikkeling en de vakkundig onberispelijke omzetting van wijzigingen in de wet- en regelgeving worden wetenschappelijk begeleid door de expertise van de Fachhochschule Münster, Fachbereich Energie, Gebäude, Umwelt (hogeschool Münster, afdeling Energie, Gebouwen, Milieu).

Maxime

De naam Dendrit bevat de grondgedachte van het grafische ontwerpconcept. Dendrit (Grieks) betekent boom of vertakking en verwijst daarmee naar het schema van een leidingnet, hetgeen het uitgangspunt vormt voor alle ontwerpen en berekeningen van leidingsystemen. De strengere eisen die in de wet- en regelgeving worden gesteld aan het ontwerp van de gebouwtechniek vereisen aanzienlijke inspanningen. De ontwikkelaars en ingenieurs bij Dendrit streven ernaar om deze inspanningen voor de ontwerpers zo gering mogelijk te houden.

Contact

Wilt u meer weten over Dendrit STUDIO?

Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon.

Contactpersoon zoeken

Meer informatie

Uitgebreide informatie over Dendrit STUDIO en andere Dendrit-producten vindt u op de website van het bedrijf zelf.

Naar de website van Dendrit