Kemper hygiënesysteem KHS – campagnemotief gebouw in het waterglas, wat staat voor drinkwaterhygiëne in gebouwen | Kemper Group

KEMPER hygiënesysteem KHS

Meer waarden. Eén systeem. KEMPER KHS.

De totaaloplossing voor efficiënte drinkwaterhygiëne

Kunnen we tevreden zijn met bestaande oplossingen? Nee, kunnen we niet. Willen we ook niet. Heel eenvoudig, omdat voor ons een oplossing pas goed genoeg is als ze nog beter is. Vooral als het om onze gezondheid en de waardevolste hulpbron ter wereld gaat: drinkwater. Daarom hebben we van onze plicht een doel op zich gemaakt – en met het KEMPER hygiënesysteem KHS een totaaloplossing ontwikkeld die drinkwater in het leidingnet van gebouwen hygiënisch veilig ter beschikking stelt – en hierbij water spaart, het milieu ontziet en bedrijfskosten verlaagt.

Neem contact met ons op
Gemengde groep van personen zit samen en staat voor de beslissing van de Kemper-visie | Kemper Group

Hygiënische drinkwatervoorziening: van visie tot gamechanger

In het begin hadden we een visie: drinkwater moet in gebouwen altijd hygiënisch, efficiënt en op een besparende manier ter beschikking worden gesteld. Zonder stagnatie en kiem- ,bacterievorming. Zonder hoge bedrijfs- en totale kosten. Zonder onnodige waterverspilling. Wel met hoge crisisbestendigheid en planningszekerheid.

Toegegeven: een grote uitdaging. Want met een traditionele serie-installatie konden we niet aan de eisen voldoen die we aan onszelf hadden gesteld. Dus werkten we samen met wetenschappers, beheerders en adviseurs aan een oplossing die de bestaande drinkwatervoorziening op zijn kop moest zetten. En precies dit doet ons KEMPER hygiënesysteem KHS.

Waaruit blijkt dit? Door meer planningszekerheid, een grotere variabiliteit en vooral een verhoogde efficiëntie in alle fasen van de levenscyclus van een gebouw.

Het KEMPER hygiënesysteem KHS in één oogopslag

Klik op de punten voor meer informatie.

Ontdek met slechts één systeem gewoon meer waarden

Stagnatievermijding

Bij elk natuurlijk aftappen vindt een wateruitwisseling in de aangesloten ringleiding plaats, stagnatie in de drinkwaterinstallatie wordt via natuurlijk verbruik vermeden. Daardoor wordt de nominale inhoud van een natte cel tot 100 keer per dag uitgewisseld – zonder een druppel water te verspillen – en het risico voor de beheerder wordt in vergelijking met conventionele installatietypes aanzienlijk gereduceerd.

Door de natuurlijke wateruitwisseling in de ringleiding wordt het voorgeschreven temperatuurbehoud op een efficiënte manier realiseerbaar. Het KEMPER hygiënesysteem KHS vermindert de watertemperatuur met max. 5 K in de natte celinstallatie in vergelijking met traditionele installatietypes.

De KHS venturi-stromingsdeler zorgt geruisloos en ongemerkt voor de gebruiker voor de wateruitwisseling in de leidingen. Een voordeel dat vooral in gebouwen zoals hotels of verzorgingstehuizen in vergelijking met automatische armaturen voor comfort zorgt.

Het gebruik van de gepatenteerde KHS venturi-stromingsdeler zorgt voor een duidelijke reductie van de spoelvolumes. Tot 3 m³ drinkwater kan zo per jaar en natte cel in vergelijking met traditionele installatietypes worden gespaard. Daarnaast kunnen resterende spoelvolumes op een centrale plaats in een reservoir worden opgevangen en worden hergebruikt als ECO-water.

Het KEMPER hygiënesysteem KHS heeft geen extra energie nodig, ondanks de in de regel hogere dagelijkse wateruitwisseling dankzij KHS venturi-stromingsdeler in vergelijking met een serie-installatie. Verdere besparingen ontstaan door de lagere investeringskosten en kleinere diameters aan leidingen.

De positie van de installaties – van wc tot douche of wastafel – kan vrij worden gekozen. Ook als de gebruiksgewoontes op lange termijn veranderen en tappunten buiten gebruik worden gesteld, hoeven voor de stagnatievermijding geen leidingen te worden ontmanteld. Het eenvoudig afsluiten van de aansluitingen volstaat.

Dankzij ringinstallatie en KHS venturi-stromingsdeler zorgen natuurlijk en gepland aftappen in het volledige systeem ook in tijdelijk ongebruikte natte cellen voor een veilige wateruitwisseling. Een voordeel bij variërend gebruik met potentiële stagnatiezones, bijv. in hotels en ziekenhuizen.

De nominale inhoud van een natte cel wordt door het KEMPER hygiënesysteem KHS vaak duidelijk frequenter dan wettelijk vereist vervangen, de vorming van gevaarlijke kiemen, bacteriën door achterwege blijvende stagnatie wordt extreem gereduceerd. Dit minimaliseert het risico voor de beheerder in vergelijking met conventionele installatietypes aanzienlijk, ook bij onverwachte veranderingen in het gebruik.

In projecten zoals hotels en ziekenhuizen kan het snel tot onverwachte veranderingen in het gebruik komen. Met de systeemcomponenten KHS Hygiene Flush Box of KHS CoolFlow kunnen wateruitwisseling en temperatuurbehoud worden geautomatiseerd – zo is zelfs bij bedrijfsonderbrekingen de drinkwaterhygiëne gegarandeerd.

Bedrijfskosten verlagen – en hierbij iets voor het milieu doen: het opnieuw gebruiken van het opgevangen water is als ECO-water mogelijk voor gebruikers, bijv. bij het besproeien van tuinen, groendaken en groene geveloppervlakken of bij wc-spoelingen.

De ringinstallatie als basis voor optimale drinkwaterhygiëne

We hebben het KEMPER hygiënesysteem KHS voor gebouwen ontwikkeld die bijzonder hygiënerelevant zijn of voor gebouwen met potentiële stagnatiezones in de drinkwatervoorziening. Basis van onze oplossing is de verdere ontwikkeling van de serie-installatie tot een ringinstallatie. Bij de ringinstallatie wordt de leiding na het laatste tappunt terug naar de verdeelleiding geleid en door onze gepatenteerde KHS venturi-stromingsdeler gekoppeld.

Stagnatievermijding

Het effect van onze verdere ontwikkeling: omgeschakeld, natuurlijk verbruik zorgt tijdens het bedrijf van een gebouw zelfs in stagnatiezones voor een wateruitwisseling – dus ook in tijdelijk ongebruikte natte cellen. Bij gelijk gebruikersgedrag kan zo in de natte cel per dag tot 100 keer vaker een wateruitwisseling in vergelijking met een traditionele serie-installatie worden gegarandeerd.

Temperatuurbehoud

Meer dan een positief neveneffect: door de natuurlijke wateruitwisseling in de ringleiding wordt het wettelijk voorgeschreven temperatuurbehoud op een efficiënte manier realiseerbaar. Het gebruik van stromingsdelers verlaagt de watertemperatuur in de natte celinstallatie alleen door het regelmatig nastromende, verse drinkwater in vergelijking met een serie-installatie met max. 5 K.

Gebruik KHS CoolFlow | Kemper Group

KHS CoolFlow is de oplossing voor duurzaam temperatuurbehoud

Alsmaarwarmere zomermaanden leiden in het gebouw tot alsmaar hogere omgevingsluchttemperaturen. Hierdoor stijgt de huisingangstemperatuur van het drinkwater. Het gevolg daarvan: temperatuurgeleide spoelmaatregelen stijgen grillig om aan het wettelijk voorgeschreven temperatuurbehoud in het koude water te voldoen.

Met een klimaatbestendige drinkwatervoorziening garandeert u het temperatuurbehoud in het koude water op een doeltreffende manier. KHS CoolFlow is de intelligente component in het KEMPER hygiënesysteem KHS die voor een actief temperatuurbehoud zorgt.

Al in de planningsfase goed om te weten: KHS CoolFlow rendeert snel als alternatief voor het temperatuurbehoud, de return on investment (ROI) wordt vaak al na minder dan drie á vier jaar bereikt.

Meer over KHS CoolFlow

Uitstekende economische argumenten vooradviseurs, beheerders en investeerders

Voor ons heeft bij de ontwikkeling van het KEMPER hygiënesysteem KHS natuurlijk ook het onderwerp rendement een belangrijke rol gespeeld: in vergelijking met een serie-installatie kunnen bijvoorbeeld de investeringskosten voor het KEMPER hygiënesysteem KHS met stromingsdeler tot 20 procent lager zijn – deze vormen dus naast betere hygiëne-eigenschappen en hogere bedrijfszekerheid al een sterk argument voor onze oplossing.

Met de tot 70 procent lagere bedrijfskosten door minder drinkwaterverbruik, lagere onderhouds- en energiekosten of het gebruik van ECO-water leveren we verder uitstekende argumenten voor adviseurs, beheerders en investeerders.

Grafiek beheerdersplichten vergelijking gebruik serie-installatie met KEMPER hygiënesysteem KHS | Kemper Group

Maak uw drinkwatervoorziening veilig, economisch en duurzaam

Door persoonlijke service, planningshulp en digitale tools is de planning individueel, ongecompliceerd en efficiënt

  • Onderhoudskosten 0 euro voor KHS venturi-stromingsdeler
  • Waterbesparing per natte cel 3m³/a
  • Hergebruik spoelvolume 100% als ECO-water
  • Systeemkennis 100% zorgt voor duidelijk vereenvoudigde beheerdersplichten
  • Planningshulp 100%
  • ROI <3a dankzij actief temperatuurbehoud
  • < 5 K laag temperatuursensor
  • Wateruitwisseling > 50x bij gelijk gebruiksgedrag

We doen alles voor uw succes

We hebben voor onze visie gestreden. Toen meer dan 15 jaar geleden ons idee werd geboren, was het potentieel van het KEMPER hygiënesysteem KHS nauwelijks te voorzien. Vandaag bewijzen meer dan 15.000 projecten: het maakt de drinkwaterhygiëne efficiënter, beter en duurzamer.

Daar zijn we trots op.

Meer waarden. Eén systeem. KEMPER KHS.

Neem contact met ons op