Warmwatercirculatie

Warmtapwatercirculatie

Op energiezuinige wijze zorgen voor hygiënische veiligheid en comfort van warm drinkwater!

Energie-efficiëntie en veiligheid voor warmwatercirculatiesystemen

Een circulatiesysteem is altijd nodig als de leidinginhoud meer dan 3 liter bedraagt in minimaal één leidingdeel van een warmwatersysteem (behalve voor een- en tweegezinswoningen). De circulatievolumestroom dient de hoeveelheid warmte te kunnen transporteren die via het oppervlak van het leidingsysteem "verloren" gaat. De temperatuur mag in geen enkel deel van het drinkwatersysteem (PWH en PWH-C) onder 55 °C zakken. Bij systemen met meerdere circulatieleidingen is een hydraulische balans noodzakelijk. Om deze balans te realiseren, kunnen statische of automatische inregelafsluiters worden gebruikt.

Waarom dient de temperatuur van heet water boven 55 °C gehouden te worden?

De temperatuur van het circulerende warme drinkwater dient op alle punten ≥ 55 °C gehouden te worden. De waterinhoud in een warmwaterinstallatie die niet op de juiste temperatuur kan worden gehouden, moet tot een minimum worden beperkt om de groei van legionellabacteriën te voorkomen.

Groeisnelheid van Legionella Pneumophila
Warmtapwatercirculatie: Grafiek groei van legionellabacteriën

Bron: M. Exner, Hygiene in Trinkwasser-Installationen – Erfahrung aus Deutschland, Legionellen Fachgespräch UBA/BfR am 20.10.2009, Berlin

De juiste appendages en warmtapwatercirculatie selecteren
Leidingnetwerk voor warm water met circulatie in stijg- en verdeelleidingen met MULTI-THERM
Warmtapwatercirculatie: Leidingnetwerk voor warm water met circulatie in stijg- en verdeelleidingen
Leidingnetwerk voor warm water met circulatie naar elk tappunt met ETA-THERM / MULTI-FIX-PLUS
Warmtapwatercirculatie: Leidingnetwerk voor warm water met circulatie naar elk tappunt
Leidingnetwerk voor warm water met circulatie naar elk tappunt met stromingsdeler / MULTI-THERM
Warmtapwatercirculatie: Leidingnetwerk voor warm water met circulatie naar elk tappunt met stromingsdeler

Thermische scheiding

Bij systemen met circulatie tot aan het tappunt dient bijzondere aandacht te worden besteed aan thermische scheiding in de natte cellen. Dit kan immers leiden tot ongewenste warmteoverdracht van het warme water naar de mengkraan en het aangesloten koude water.

Optimalisatiepotentieel van de thermische scheiding in een natte cel

Naast de aangebrachte isolatie heeft de leidingsconstructie in een circulatiesysteem van een natte cel een aanzienlijke invloed op de optredende warmtelast en daarmee ook op het behoud van de drinkwaterkwaliteit van koud drinkwater (PWC). Eenvoudige optimalisatiemogelijkheden, waarmee al in de ontwerpfase rekening kan worden gehouden, maken het mogelijk om de warmteoverdracht van warm drinkwater (SWW) naar koud drinlwater (DHC) significant te verminderen. De volgende vooraanzichten tonen typische foutbronnen met de bijbehorende verbeteringsmogelijkheden en een geoptimaliseerde leidingsconstructie met thermisch gescheiden appendageverbinding.

Warmtapwatercirculatie: hoge voorwand met typische foutbronnen voor verhoogde warmtelasten

Typische foutenbronnen in een hoge voorwand

 1. De schacht is niet thermisch ontkoppeld van de natte cel.
 2. Installeer altijd koud drinkwater (PWC) onder de warmtegeleidende media.
 3. Scheid de leidingen van het koude drinkwater (PWC) van de warmtegeleidende media.
 4. De leidingen voor warmtegeleidende media dienen door het bovenste gedeelte van de voorwand gelegd te worden en de koudwaterleiding in het onderste gedeelte van de voorwand. (gebruik maken van luchtlagen, vorming van een koele zone in de voormuur in het onderste gedeelte).
 5. De aansluiting van de ringleidingen voor koud drinkwater (PWC) dient van onderaf op de inrichtingselementen aangesloten te worden met behulp van doorgeluste muurplaten (vermindering van niet-uittapleidingen voor het koude water).
 6. De temperatuurovergangen bij de mengkraan, die met dubbelele wandplaten is aangesloten, hebben permanent een negatieve uitwerking vanuit het warme drinkwater via de appendage op het koude drinkwater. (temperatuur duidelijk > 25 °C in de koudwater-muurplaat)

Warmtapwatercirculatie: hoge voorwand met verticale aansluiting

Geoptimaliseerde installatie in een hoge voorwand

 1. De warmtegeleidende schacht en de kougeleidende schacht zijn thermisch losgekoppeld van de natte cel.
 2. De leidingen voor warmtegeleidende media werden door het midden en het bovenste gedeelte van de hoge voorwand gelegd (waardoor er in het bovenste gedeelte van de voorwand een warme zone ontstond).
 3. De leidingen voor koud drinkwater (PWC) werden in de natte cel in het onderste gedeelte gelegd (waardoor er in het onderste gedeelte een koele zone ontstond).
 4. De ringleidingen in de PWC werd van onderaf op de inrichtingselementen aangesloten met behulp van doorgeluste muurplaten en ThermoTrenners.
 5. Door het gebruik van de ThermoTrenners zijn er geen temperatuurovergangen van warm drinkwater naar koud drinkwater via de mengkraan. (temperatuur < 25 °C in de warmwater-muurplaat)
 6. De warmwateraansluiting op de wastafel werd van bovenaf en met een korte steek aangesloten. Bij deze installatie ontstaat een zogenaamde thermosifon.

Het vermijden van warmteoverdracht bij mengkranen

Een thermische scheiding kan de warmteoverdracht bij tappunten aanzienlijk verminderen. Een thermografische afbeelding toont duidelijk het verschil tussen de aansluiting met een conventionele dubbele wandplaat en een component voor thermische scheiding.

Warmtapwatercirculatie: Dubbele wandplaat vs. thermische scheiding

Links: Mengkraan aangesloten via thermische afscheider.
(temperatuur < 25° C)

Rechts: Mengkraan aangesloten via dubbelwandige schijven.
(temperatuur > 60° C)

Producten voor thermische scheiding

ThermoTrenner ontdekken