Referenties Gebouwentechniek

KEMPER referentielijst

KEMPER appendages en systemen worden gebouwentechniek toegepast waar de hoogste eisen worden gesteld aan kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Zij helpen alle bij de bouw betrokken partijen te voldoen aan hun verplichtingen om de gebruikers van drinkwaterinstallaties te beschermen.

In de downloadbare brochure vindt u toepassingsvoorbeelden (gesorteerd op soort gebruik) voor de volgende KEMPER productgroepen:

KHS:

  • behoud van de drinkwaterhygiëne met het KEMPER hygiënesysteem KHS

KTS:

  • hygiënisch veilige drinkwaterverwarming, centraal of decentraal met het KEMPER ThermoSysteem KTS

Inregelafsluiters:

  • thermostatische of statische inregelafsluiters voor de tot stand komen van de  hydraulisch balans van warm tapwatercirculatiesystemen

Afsluiters/ beveiligingsappendages:

  • duurzame, technisch hoogstaande appendages voor een veilige werking van de drinkwaterinstallatie