Werkstoff Rotguss

Werkstoffinfo

KEMPER brons – het materiaal

KEMPER brons het ideale appendage- en installatiemateriaal – vandaag en in de toekomst

Brons is een conform DIN 50930-6/ NEN/NBN EN 1982 gestandaardiseerd appendage- en installatiemateriaal dat door zijn vele verschillende toepassingmogelijkheden bijzonder geschikt is voor de sanitaire installatietechniek, bijv. als appendagemateriaal voor afsluiters, beveiligings- en inregelafsluiters, als fittingmateriaal voor leidingsysteemcomponenten of als constructiemateriaal
in de water-, filter- en zuiveringstechnologie.

De voordelen

  • Brons is door zijn hogere kopergehalte ontzinkingsarm
  • Brons kan bij alle kwaliteiten water volgens de drinkwaterverordening onbeperkt worden gebruikt
  • Brons kan in de Europese voorschriften onbeperkt voor drinkwater worden gebruikt, (DIN 50930-6, DIN 1988, NEN/NBN EN 806, enz.)
  • Brons is bijzonder corrosiebestendig
  • Brons wordt gemaakt van gerecycled materiaal (oude appendages en componenten) zonder verlies van kwaliteit
  • Brons geeft u zekerheid! Nu en in de toekomst!

Brons verklaringen van DIN 50930-6 met betrekking tot 2013

“Brons kan in het drinkwater in Europa verder onbeperkt worden ingezet.“
De door KEMPER gebruikte bronslegering voldoet aan de eisen van DIN 50930-6. Het elementgehalte van lood (Pb) en nikkel (Ni) is zodanig beperkt dat het materiaal voldoet aan de eisen van de drinkwaterrichtlijn. Testmetingen volgens de Duitse resp. Europese voldoende bevestigd. In de uitgevoerde tests werd aangetoond dat na een korte aanloopfase van de installatie de meetwaarde voor Pb onder 5 μg/liter ligt. Als gevolg hiervan is het brons op de advieslijst vermeld van de milieu-instantie in Duitsland voor metalen materialen, die onbeperkt in de drinkwaterinstallatie mogen worden gebruikt. Het brons dat door KEMPER sinds 2001 wordt gebruikt, heeft ook door de vele getuigschriften in de mechanische eigenschappen aanzienlijk hoger liggen dan de minimale waarden van de norm NEN/NBN EN 1982:2015 tab 23a. Deze positieve resultaten van de bronslegering zijn gebaseerd op de in de markt bekende corrosiebestendigheid van het materiaal en de daaruit gefabriceerde componenten.de vorm van 3.1-certificaten bewezen datnorm in erkende laboratoria in de afgelopen jaren hebben deze resultaten

Corrosiegedrag van brons

Brons is één van de meest corrosiebestendige kopermaterialen en wordt gekenmerkt door een uitstekende weerstand tegen externe invloeden. Door de speciale geschiktheid van het materiaal zelfs onder extreme watercondities heeft brons de voorkeur voor het gebruik in de drinkwaterinstallatie. Het materiaal brons
heeft zich naast het gebruik in drinkwatertoepassingen ook bewezen in toepassingssituaties met koolzuur- en zouthoudend ondergronds water. Daarom wordt het ook veel gebruikt in de mijnbouw.

Ontzinking
Aangezien brons door zijn hoge kopergehalte alleen uit alfastructuur bestaat en slechts 5 % zink bevat, kan dit materiaal in de gebruikelijke toepassingen niet ontzinken: noch oppervlak- noch propontzinking treedt op.

Spanningscorrosie
Door de specifieke materiaalstructuur is bij brons ook het optreden van spanningscorrosie niet bekend.

Download brochure Appendagemateriaal