Beveiligingsappendages

Veiligheidsvoorzieningen beschermen drinkwater

Het behoud van de drinkwaterkwaliteit – vanaf de levering door het waterleidingbedrijf tot aan het tappunt ­– beperkt zich niet tot temperatuurbehoud en de beoogde werking. Ook ontoereikende veiligheidsmaatregelen kunnen leiden tot microbiële of chemische besmetting van het drinkwater.

Gevaren correct inschatten en terugstromen voorkomen

Een drinkwaterinstallatie beschikt meestal over meerdere verbindingen naar andere systemen met meer of minder gezondheidsschadelijke media. In de NEN/NBN EN 1717 is hier voor heel Europa een uniforme standaard vastgelegd voor de aanvoersituatie 'drinkwater'. Deze standaard onderscheidt tussen de toepassingsgebieden voor beveiligingsappendages en definieert de vloeistofklassen 1 t/m 5 volgens hun gehalte aan gezondheidsschadelijke stoffen. Het doorslaggevende criterium bij de selectie van een veiligheidsvoorziening is dus de hoedanigheid van de vloeistof die niet in het drinkwater terug mag stromen. Naast de waterleidingbedrijven zijn vooral ontwerpers en installateurs in sterkere mate blootgesteld aan een aansprakelijkheidsrisico.

Meer informatie over de juiste keuze van veiligheidsappendages vindt u in onze advieswijzer.

Naar de Advieswijzer drinkwaterbeveiligingen