Označení podle norem

EN: CW111C
UNS: C 70260

Chemické složení

Cu: zbytek
Ni: 1,60 - 2,50 %
Si: 0,40 - 0,70 %
P: max. 0,01 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,82 g/cm³
Elektrická vodivost: 23-29 m/Ω·mm² = 40-50 % IACS2)3)
Tepelná vodivost: 156 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 17·10-6/K
E-Modul: 130 GPa4)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3)
4) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R580/H120 R620/H170 R650/H200
Pevnost v tahu RM 580-660 MPa5) 620-700 MPa 650-730 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 520 MPa ≥ 550 MPa ≥ 570 MPa
Prodloužení A50 ≥ 12 % ≥ 10 % ≥ 7 %
Tvrdost HV 175-205 190-215 195-225
Stav R720/H220
Pevnost v tahu RM ≥ 720 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 650 MPa
Prodloužení A50 ≥ 3 %
Tvrdost HV≥ 215