Označení podle norem

EN: není normováno
UNS: není normováno

Chemické složení

Cu: zbytek
Sn: 5,0 - 7,0 %
Zn: 5,0 - 7,0 %
P: 0,01 - 0,1 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,8 g/cm³
Elektrická vodivost: 9 m/Ω·mm² = 15 % IACS2)
Tepelná vodivost: 75 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 18,4·10-6/K
E-Modul: 114 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: zanedbatelná

Mechanické vlastnosti

Stav R610/H190 R760/H230
Pevnost v tahu RM 610-690 MPa4) ≥760 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 570 MPa ≥ 690 MPa
Prodloužení A50 ≥ 12 % -
Tvrdost HV 190-220 ≥230