Film Válcovny pasů

Naší vizí v divizi válcovaných výrobků je používat naše polotovary ke zvýšení bezpečnosti elektroniky v životě lidí a tím k zajištění většího pohodlí. Pro nás je to „to, co se nakonec počítá“. Obrazový film ukazuje, jak válcované výrobky KEMPER pomáhají dosáhnout tohoto cíle. Važte si tohoto zvláštního pohodlí!

Youtube Video: Image film rolled products