Profil podniku

Rodinný podnik se zaměřením na inovace

Luftbild Gebr. Kemper GmbH + Co. KG

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG si na svůj výkladní štít napsala heslo pokrok v oblastech správy budov, odlévání a válcovaných produktů. 

KEMPER patří patří k průmyslovým podnikům jižního Vestfálska, jehož produkty se používají po celém světě: Z cca. 900 zaměstnanců jich pracuje asi 800 v sídle firmy a jediném výrobním závodu koncernu v Olpe. K tomu se počítá 100 zaměstnanců v dceřiných společnostech a zahraničních pobočkách. Jak říká Rupprecht Kemper, výkonný ředitel Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, je podnik optimálně připravený na budoucí výzvy: „ Vidíme stálou vysokou poptávku ve všech našich obchodních oblastech a počítáme s tím, že budeme pokračovat na cestě zdravého růstu. Proto silně investujeme do výzkumu a vývoje a rozšiřujeme naše výrobní kapacity. 

Už pět generací je podnik v rodinných rukou. Založil ho v roce 1864 Johann-Anton Kemper. Jeho prapravnuk Rupprecht Kemper spojuje minulost s budoucností. „Naši cestu ovlivňovalo stále nové objevování potřeb trhu a naše změna, abychom vyvinuly produkty pro naše zákazníky, které zvýší kvalitu jejich života. I naše produkty se v průběh let změnily. Zůstalo ale naše zaměření: Jsme průkopníci a víme, že jestli chceme dostát těmto nároků, pak se musíme neustále dále vyvíjet. 

Podle studie IHK o „skrytých šampiónech“ regionu patří KEMPER k vedoucím světovým výrobců armatur a systémů technického vybavení budov. Mezi lídry globálního trhu je podnik i v oblasti válcovaných pásů ze slitin mědi. 

Obchodní oblasti

KEMPER je známý především v oblasti správy budov. Příkladem toho je systém pro hygienu pitné vody KHS: To je odpověď na zákeřné zárodky jako jsou legionelly, které se rychle rozmnožují, když se voda v potrubí příliš dlouho nehýbá. Systém se etabloval u plánovačů a společností provozovatelů. Automaticky proplachují potrubí a je řízený senzoricky, takže se minimalizuje nutná spotřeba. To šetří zdroje pitné vody a zaměstnanců, je spolehlivější než ruční proplachování a lze ho prokázat hygienickým stanicím. 

Ve výrobních oblastech odlitků a válcovaných produktů vznikají v jižním Vestfálsku komponenty, které koncový spotřebitel většinou nevidí. Ekonomicky hrají ale tyto výrobní oblasti, v kterých se ukazuje odbornost tradičního podniku v materiálech a procesech, významnou úlohu. 

Jako specialista na lité díly s optimalizovanou hmotností a příznivým prouděním, inovace v oblasti materiálů a ekologické výrobní postupy zpracovává KEMPER každý rok 3300 tun bronzových slitin na odlitky pro zákazníka. Zadavateli jsou výrobci vodárenských zařízení a dílů, podle jejichž zadání se individuálně vyrábí komponenty z červeného bronzu. Programy pro CAD konstrukci v CD a pro simulaci odlévání zajišťují optimalizované odlévání a také vodotěsné produkty. 

Se svými válcovanými produkty patří KEMPER k lídrům ve výrobě měděných a legovaných pásů pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Vysoká kvalita pásů, které na této úrovni dokáže na světě vyrobit jen několik málo firem, je rozhodující vlastností, pokud se jedná o minimalizaci elektronických komponent. Tím přispívají tyto produkty k omezení hmotnosti aut a neposledně tak k dosažení cílů na omezení CO2. Vysoce výkonné materiály od KEMPER se používají i ve spotřebním sektoru. Vyznačují se zvláštními vlastnostmi materiálu jako je vodivost, pevnost a tvárnost a hodí se pro náročně aplikace v elektrotechnice, elektronice, informační a počítačové technice. 

Téma budoucnosti, digitalizace, se odráží ve všech výrobních procesech a navíc také v aktivitách koncernu KEMPER. Tak vyvinula dceřiná společnost Dendrit Haustechnik-Software GmbH software pro výpočet potrubní sítě pro plánovače v sektoru správy budov. Do koncernu KEMPER patří také Profiltech Stufenbandprofile GmbH, které zušlechťuje tvarováním válcované pásy podle potřeb zákazníků. 

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj jsou u firmy KEMPER vysoce důležité. Spolupracuje se s vysokými školami jako např. VŠ v Münsteru s jejich uznávanými odborníky v oblasti energie, správy budov a životního prostředí. Ve vlastním školicím středisku a v externích zasedacích centrech pořádá KEMPER každý rok více než 130 seminářů pro široké odborné publikum, do kterého patří plánovači, instalatérské firmy a provozovatelé velkých nemovitostí jako jsou nemocnice nebo bytová družstva. Tímto způsobem vznikají v komunikaci s relevantními cílovými skupinami stále znovu inovativní nápady pro vlastní vývoj produktů.