Volnoprůtokové uzavírací ventily WESER

WESER Freistrom-Absperrventile

50 let ventilů WESER - bezkonkurenční pokrok.

Původní stavba lodí

Od roku 1930 se slévárna kovů Kemper v Olpe proslavila jako výrobce odlitků pro stavbu lodí. Mimo jiné vyráběli lodní šrouby z bronzu, které byly odolné proti korozi i v agresivní mořské vodě. Na základě zde získaných zkušeností byla v 60. letech 20. století vyvinuta řada lodních ventilů odolných proti korozi, která byla veřejnosti představena na veletrhu v Hamburku. Tyto speciální bronzové ventily a šoupátka upoutaly pozornost stavebního úřadu v Brémách. Tam se již delší dobu potýkali s obrovskými škodami způsobenými korozí způsobenou dezinfekcí součástí zařízení na pitnou vodu. "Instalované konvenční uzavírací ventily se musely vyměňovat každé dva roky," uvedli tehdy.

WESER Absperrventile früher und heute

Příčina koroze: tehdejší voda Weser

Příčinou problémů v Brémách byla kvalita vody, která se získávala především z Vezery. V té době byla řeka stále silně znečištěna průmyslovými odpadními vodami. Aby byla voda pitná, bylo nutné provést rozsáhlá opatření na její úpravu. Ty pak způsobily, že pitná voda začala být korozivní pro kovy - voda se stala agresivní.

Původ značky WESER

Vznikla proto otázka, zda by společnost KEMPER nemohla ze své slitiny odolné proti korozi vyrábět také uzavírací ventil pro zařízení na pitnou vodu. Po stanovení investičních nákladů a následném "pečlivém zvážení" byly v roce 1972 vyrobeny první uzavírací ventily "WESER", vyrobené výhradně z bronzu, které se úspěšně používají mimo jiné v Brémách. Řeka Weser, zdroj problému, se tak stala názvem pro řadu ventilů, která je úspěšná již 50 let.

50 let úspěšného boje proti agresivní vodě

Aby byla zajištěna kvalita pitné vody, musí všichni dodavatelé vody upravovat svou "surovou vodu" různými opatřeními - v závislosti na jejím původu a složení. Při tomto procesu se mění chemické, biologické a fyzikální parametry vody. Pitná voda se tak může stát agresivní pro kovy a způsobit korozi. Každá úprava úpravárenských opatření mění také parametry pitné vody - spolehlivá předpověď korozního potenciálu pitné vody v průběhu let je proto pro dodavatele stěží možná. Z toho vyplývají záruční rizika pro projektanty a dodavatele, kterým lze čelit použitím instalačních materiálů odolných proti korozi. Oblasti použití armatur KEMPER WESER se tak v uplynulých 50 letech neustále rozšiřovaly.

Pokrok díky neustálému vývoji

Během 50 let své existence se řada WESER neustále rozšiřovala o inovativní funkce. Desetiletá záruka dokumentuje mimořádně vysokou úroveň bezpečnosti provozu, které bylo dosaženo. 

  1. Obzvláště odolné vůči tlaku a teplotě díky těsnění sedla ze speciálního EPDM.
  2. bezzinkový a korozivzdorný kov podle pozitivního seznamu Spolkového úřadu pro životní prostředí.
  3. S vnitřním nebo vnějším závitem nebo lze přímo nalisovat na různé potrubní systémy.
  4. Antikorozní sedlo ventilu z nerezové oceli
  5. volně uložený otočný kužel zabraňuje otěru těsnění sedla
  6. Hygienické provedení pitné vody zabraňuje růstu bakterií
  7. Trvalá provozní spolehlivost díky bezúdržbovému těsnění vřetena z EPDM, které lze vyměnit za plného tlaku v systému
  8. Trvale hladký chod díky samomaznému těsnění dříku a ovládacímu závitu oddělenému od média.
  9. Nízké tlakové ztráty díky konstrukci s optimalizovaným průtokem