Bæredygtighed

Bæredygtighed præger tankegang og handling i hele virksomheden

KEMPER føler sig på en helt speciel måde forpligtet over for temaet miljø- og klimabeskyttelse samt for omgangen med ressourcer. Allerede ved udviklingen af nye, innovative produkter og systemer har det højeste prioritet.

KEMPER skaber med sine systemer mulighed for at opretholde drikkevandshygiejnen i bygninger uden brug af kemikalier og samtidig for at reducere det nødvendige forbrug af ressourcen drikkevand til et minimum.  Inden for opvarmning af drikkevand arbejder KEMPER-produkter yderst energieffektivt og bidrager også her til en skånsom omgang med ressourcerne. Produkternes særlige bæredygtighed og miljøvenlighed attesteres for øjeblikket af f.eks. Singapore Green Building Councils. Også initiativerne Blue Responsibility for en bæredygtig omgang med vand og Metalle pro Klima har ledsaget KEMPER lige fra starten.

WVMplus certificate

WVMplus certificate
WVMplus certificate

KEMPER bidrager med sit medarbejde i netværket WVMplus 2.0 til at nå Forbundsrepublikken Tysklands klima- og energipolitiske mål.

Netværket for energieffektivitet WVM plus startede i 2015 officielt i nærværelse af Dr. Barbara Hendricks, daværende forbundsminister for miljø, naturbeskyttelse, byggeri og reaktorsikkerhed, sine aktiviteter. Arbejdet fokuserer specielt på produktionsprocessen i metalindustrien (uden jernindustrien) og har sat sig en besparelse på 36.503.000 kWh som mål. Indtil udgangen af 2020 skal der være 500 netværk, der i reglen vil bestå af 8 til 15 virksomheder.


Yderligere oplysninger på:

www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2016/20161221-was-haben-ein-fussballclub-ein-zoo-und-die-stadtwerke-gemeinsam.

www.wvmetalle.de/die-wvmetalle/wvm-plus/