KEMPER Hygiejne System KHS - kampagnens motiv bygger et vandglas, som repræsenterer drikkevandshygiejne i bygninger | Kemper Group

KEMPER Hygiejne System KHS

Flere værdier. Et system. KEMPER KHS.

En blandet gruppe af mennesker sidder sammen, og de repræsenterer Kemper visionens oprindelse | Kemper Group

Hygiejnisk drikkevandsforsyning: fra vision til game changer

I begyndelsen havde vi en vision: Drikkevand i bygninger skal leveres på en hygiejnisk måde i bygninger, på en effektiv måde og hele tiden på en ressource-venlig måde. Uden stagnation og dannelse af bakterier. Uden høje driftsomkostninger og lignende udgifter. Uden at vandet unødigt går til spilde. Men med stor fleksibilitet og designpålidelighed.

Vi indrømmer gerne, at det var en stor udfordring. Fordi vi ikke kunne leve op til kravene, som vi stillede til os selv med en konventionel seriefremstillet installation. Så vi arbejdede meget intenst på en løsning sammen med forskere, operatører og designere, som havde til opgave at stille eksisterende vandforsyningsmetoder på hovedet. Og det er nøjagtigt det, som vores KHS KEMPER Hygiejne System gør.

Hvordan kan det ses? Med mere designpålidelighed, større variation og, fremfor alt, øget effektivitet ved alle faser i en bygnings livscyklus.

Et overblik over KHS KEMPER Hygiejne Systemet

Klik på sektionerne for at få flere informationer.

Oplev flere værdier med kun et system

Forebyggelse af stagnation

Ved enhver naturlig aftapning er der vandudveksling i det forbundne loop rør, stagnation i husets vandinstallationer forebygges af naturligt forbrug. Som resultat udskiftes vandindholdet i et badeværelse op til 100 gange hver dag - uden at spilde en dråbe vand - og operatørens risiko reduceres i høj grad i forhold til konventionelle installationer.

Takket være den naturlige vandudveksling i loop røret, kan den anbefalede temperatur opnås på en effektiv måde. KHS KEMPER Hygiejne Systemet reducerer vandtemperaturen med op til 5 K i badeværelsets installationer sammenlignet med traditionelle installationer.

KHS Venturi Flow-Splitter garanterer vandudveksling i rørene uden lyd, og uden forbrugeren lægger mærke til det. Dette er en fordel, som garanterer komfort sammenlignet med traditionelle løsninger, især i bygninger såsom hoteller eller plejehjem.

Brug af de patenterede KHS Venturi Flow-Splitters garanterer en markant reduktion i skyllevolumen. Op til 3 m³ drikkevand kan spares pr. år og pr. badeværelse sammenlignet med traditionelle installationer. Derudover kan de tilbageværende skyllevolumen opsamles centralt i en beholder og anvendes på en anden måde som sekundavand.

Til trods for højere dagligt vandforbrug i forhold til en serieforbundet installation, klarer KHS KEMPER Hygiejne System sig uden ekstra energi takket være KHS Venturi Flow-Splitter. Der er yderligere penge at spare på grund af lavere investeringsomkostninger og mindre rørdimentioner.

Fordelingen af installationerne - WC til bruser eller håndvask - kan vælges helt frit. Selv hvis forbrugsvanerne ændres på lang sigt, og aftapningsstederne tages ud af drift, skal ingen rør afmonteres for at forebygge stagnation. Det er stilstrækkeligt at afproppe tilslutningen.

Takket være loop-installationen og KHS Venturi Flow-Splitters, garanterer naturlige og planlagte skyl/aftapninger i hele systemet en sikker vandforsyning, selv i badeværelser, som ikke bruges regelmæssigt. Dette er en fordel vedvarierende forbrug med potentielle stagnationsområder, f.eks. i hoteller og hospitaler.

Det nominelle vandindhold fra et badeværelse udskiftes ofte mere hyppigt af KHS KEMPER Hygiejne Systemet end det er foreskrevet ved lov; dannelsen af farlige bakterier reduceres i høj grad grundet fraværet af stagnation. Dette reducerer operatørens risiko i sammenligning med traditionelle installationstyper, selv når der sker uventede ændringer i vandforbrug.

Der sker ofte uventede ændringeri vandforbruget i ejendomme såsom hoteller eller hospitaler. Med KHS Hygiejne Flush Box eller KHS CoolFlow systemkomponenter kan vandudskift og bevarelsen af temperaturen automatiseres - dette garanterer drikkevandshygiejne, selv hvis der opstår driftsafbrydelser.

Skær ned på driftsomkostningerne - mens du gør noget for miljøet: det opfangede vand kan bruges som sekundavand, for eksempel til vanding af haver, grønne tage og grønne facade-områder - eller toiletskyl.

Loop Installation som Basis for Optimal Drikkevandshygiejne

Vi udviklede KHS KEMPER Hygiejne Systemet til bygninger, som i særlig grad har fokus på hygiejne eller som har potentielle stagnations-områder i drikkevandsforsyningen. Udgangspunktet for vores løsning er en kontinuerlig konvertering af serieforbundne installationer til en loop installation. I en loop installation føres røret tilbage til distributionsrøret efter det sidste aftapningspunkt og tilsluttes af vores patenterede KHS Venturi Flow-Splitter.

Forebyggelse af stagnation

Effekten af vores yderligere udvikling: Ved tapstederne sikrer naturligt forbrug vandudskift under de daglige drift i en bygning, selv i stagnations-områder - selv i badeværelser., som ikke bruges i et stykke tid Med de samme brugsvaner, kan der være op til 100 gange hyppigere vandudskift i badeværelset pr. dag sammenlignet med en konventionel serieforbundet installation.

Vedligeholdelse af temperatur

Mere end bare en positiv sideeffekt: takket være det naturlige vandforbrug i loop røret, kan den lovmæssigt anbefalede temperaturvedligeholdelse realiseres på en effektiv måde. Brugen af flow-splitters reducerer vandtemperaturen i badeværelsesinstallationerne med op til 5 K sammenlignet med serieforbundne installationer bare takket være det regelmæssigt flow af frisk drikkevand.

Brug af KHS CoolFlow | Kemper Group

KHS CoolFlow er løsningen til ansvarlig temperaturbevarelse

Hvis der kommer stadig varmere sommermåneder, fører de til stigende omgivelsestemperaturer i bygninger. Temperaturen på vandet fra vandforsyningen stiger også. Konsekvens: temperatur-kontrolleret skyl stiger dramatisk for at sikre den lovmæssigt anbefalede temperaturvedligeholdelse.

Du sikrer temperaturvedligeholdelsen i koldt vand på en effektiv måde med en modstandsdygtig drikkevandsforsyning. KHS CoolFlow er det intelligente komponent i KHS KEMPER Hygiejne Systemet, som garanterer aktiv temperaturvedligeholdelse.

Hvad er vigtigt at vide selv i planlægningsfasen: KHS CoolFlow viser sig hurtigt som et gunstigt alternativ til temperaturvedligeholdelse; Return on Investment (ROI) opnås tit efter mindre end to år.

Mere om KHS CoolFlow

Gør din drikkevandsforsyning sikker, økonomisk og ansvarlig

Takket være personlig service, planlægningssupport og digitale værktøjer, er designet individuelt, ligefremt og effektivt

  • Vedligeholdelsesomkostningerne er €0 for KHS Venturi Flow-Splitters
  • Vandbesparelse pr. badeværelse 3m³/a
  • Genanvendelse af skyllevolumen 100% som sekundavand
  • 100% ystemkendskab sikrer meget forenklede operatørpligter
  • 100% design-assistance
  • ROI <2 år takket være aktiv temperaturvedligeholdelse
  • < 5 K lavere temperaturniveau
  • Vandforbrug > 50x med de samme forbrugsvaner

Vi gør alt for din succes

Vi har kæmpet for vores vision. Da vores idé blev født for mere end 15 år siden, kunne potentialet af KHS KEMPER Hygiejne Systemet knap nok forudses. I dag beviser mere end 15.000 projekter: Det gør drikkevandshygiejnen mere effektivt, bedre og mere ansvarligt.

Det er vi stolte af.

Flere værdier. Et system. KEMPER KHS.

Kontakt os