Bygningsteknik

Bygningsteknik

Vores bygningstekniske ventiler og systemer til beskyttelse af drikkevand står foransvarlighed og økologi. Vores mærkevarearmaturer er anerkendt i hele Europa af grossister, tekniske konsulenter, rådgivere og bygherrer beskæftiget indenfor offentlige og private byggerier.

Vores vision for bygningsteknik

Med vores fremtidsorienterede systemer ønsker vi at sikre en optimal vandkvalitet for at beskytte menneskers sundhed over hele verden.

Drikkevandshygiejne

Drikkevandshygiejne

De fire succesfaktorer for drikkevandshygiejne

Ligesom andre fødevarer har drikkevand en begrænset holdbarhedsperiode. Hvis det bliver stående for længe i forsyningsledningerne, kan det blive fordærvet. Hvis vandet står stille i en længere periode på grund af manglende anvendelse af et installationsafsnit, taler man om stagnation.

Ved stagnation optager drikkevandet indholdsstoffer fra installationsmaterialerne samt temperatur fra omgivelserne. Det kan føre til sundhedsfarlige forandringer af drikkevandskvaliteten. Især er en temperaturstigning op på over 25 °C problematisk, da mikroorganismer som f.eks. Legionella formerer sig eksplosionsagtigt i lunkne temperaturintervaller.

Mere om drikkevandshygiejne

KHS hygiejnesystem

Hygiejnesystem KHS

Beskyt sundheden, spar på ressourcerne

Hygiejnesystemet KHS er udviklet til overholdelse af hygiejnekravene i drikkevandsinstallationen. Systemet bestående af innovativ armaturteknik og intelligent rørføring forhindrer stagnation og den deraf resulterende negative indvirkning på drikkevandskvaliteten. Hygiejnesystem KHS sikrer, at der altid kan tappes frisk drikkevand fra ethvert aftapningssted.

Mere om hygiejnesystem KHS

Reguleringsventiler

Reguleringsventiler

Risici i forbindelse med varmt vand: Beskyttelse af drikkevandssystemer mod Legionella

Sundhedsskadelige bakterier, og navnlig Legionella, trives godt ved temperaturer mellem 25 og 50 °C og formerer sig eksplosivt. For at undgå dette skal temperaturen på det varme cirkulerende drikkevand holdes ≥50 °C på ethvert sted i anlægget. I systemer med flere cirkulationskredsløb er hydraulisk udligning nødvendig. Med vores statiske og automatiske cirkulationsreguleringsventiler stiller vi pålidelige og sikre produkter til din rådighed.

Mere om reguleringsventiler

Frostsikkert udendørsarmatur

Frostsikre udendørsarmaturer

Hygiejnisk sikret, visuelt tiltalende og integreret i facaden

Det frostsikre udendørsarmatur FROSTI® er et fast installeret udendørs aftapningssted, som tømmes automatisk efter hver afspærring. På denne måde bliver der ingen restvandmængder tilbage i det frostudsatte område. Vandskader som følge af en frosset udendørs vandhane hører dermed fortiden til. Armaturet kan derfor betjenes hele året rundt, og manuel tømning er ikke længere nødvendig.

Mere om frostsikre udendørsarmaturer

KHS CoolFlow

Bæredygtig og økonomisk implementering af temperaturopretholdelse – med KHS CoolFlow

Ud over at undgå stagnation er en korrekt temperaturopretholdelse i både det kolde og varme vand helt afgørende for opretholdelse af drikkevandshygiejnen.

Mere om KHS CoolFlow

Viden om drikkevand

Viden er et aktiv, som formeres, når det bliver delt. Og at have rettidig adgang til den relevante viden giver ofte afgørende konkurrencefordele. Derfor er videnoverførsel hos KEMPER en central komponent for udbydernes og brugernes fælles succes.

Se mere om fokusområder
Bæredygtighed

Bæredygtighed

Vores langtidsholdbare, korrosionssikre bygningstekniske armaturer og innovative systemtekniske løsninger bidrager til bevarelse og beskyttelse af vores mest værdifulde ressource – drikkevand.

Få mere at vide

ePaper Portal

Kataloger, brochurer, vejledninger og teknisk information – alle dokumenter kan findes som PDF-filer i vores ePaper Portal.

Til ePaper Portal

Hvad kan vi gøre for dig?

Find kontaktperson