KEMPER MULTI-THERM-cirkulationsreguleringsventil

Figur 141 0G
Figur 143 00
Figur 143 22
Figur 143 40
Figur 041 0G

Indreguleringsarbejdet kan reduceres betydeligt ved at anvende automatiske cirkulationsreguleringsventiler! Med KEMPER MULTI-THERM-cirkulationsreguleringsventilen kan den hydrauliske justering gennemføres optimalt i en „klassisk“ to-rørs-cirkulation i stigstrengen.

Så alsidig er MULTI-THERM!

MULTI-THERM forener flere funktioner i en ventil: Volumenstrømmen finreguleres med termisk styring, afspærres, tømmes, og temperaturen overvåges. Her arbejder MULTI-THERM ikke kun i driftstemperaturområdet fra 50 til 65 °C, men understøtter også ved temperaturer > 70 °C automatisk den termiske desinfektion.

Oversigt over fordele

  • Afspærring og temperaturovervågning i en overdel
  • Automatisk omstilling af reguleringsområde ved termisk desinfektion
  • I korrosionsbestandigt rødgods, bestandig over for aggressivt vand –
    alternativt i rustfrit stål
  • Fri for døde rum
  • VA, DVGW og KTW godkendelse til kunststofdele,som kommer
    i berøring med mediet
  • Kan alternativt udstyres med elektronisk

Regulering

Setpunktet for driftstemperatur kan indstilles direkte på reguleringsventilens overdel til en værdi mellem 50 til 65 °C. KEMPER MULTI-THERM-cirkulationsreguleringsventiler sørger afhængigt af temperaturen i cirkulationsstrengen automatisk for den indbyrdes hydrauliske justering af cirkulationsstrengene – dynamisk og temperaturafhængigt!

Afspærring, måling

I stopventilens overdel er der integreret et dykrør. I stedet for betjeningsgrebet kan der her anvendes en temperaturføler Pt 1000 (figur 1) eller et termometer (figur 2). På den måde kan temperaturdataene også bestemmes ved hjælp af styringssystemer i bygninger eller KEMPER CONTROL-PLUS-håndmåleren.

Termisk desinfektion

Cirkulationsreguleringsventiler skal sørge for cirkulation af varmt vand. Når en setpunkttemperatur nås, skal der derfor fortsat kunne strømme vand, da cirkulationen ellers afbrydes. Især ved den termiske desinfektion skal vandet permanent kunne cirkulere på højt temperaturniveau, for at cirkulationspumpen ikke arbejder mod lukkede ventiler.

MULTI-THERM opfylder de stillede tekniske krav i cirkulationssystemer. Ved en forudindstilling af setpunktet på f.eks. 58 °C er ventilen fuldt åbnet op til en ventiltemperatur på 53 °C. Fra 53 °C opnås tryktab temperaturafhængigt. Når setpunkttemperaturen nås, opbygges den maksimalt mulige drosselstilling, idet der konstant strømmer en mindste volumenstrøm gennem cirkulationssystemet. Ved yderligere forøgelse af beholdertemperaturen til > 70 °C skifter ventilen til gennemstrømningsstilling for desinfektion og bliver her i konstant drosselstilling. Den konstruktive udformning af ventilen gør det i denne drosselstilling også muligt ved større systemer at overholde desinficerende temperaturer i hele systemet.

Produktkatalog