Referencer bygningsteknik

KEMPER referenceliste

KEMPER armaturer og systemer finder anvendelse overalt i bygningers tekniske anlæg, hvor der stilles  højeste krav til kvalitet, sikkerhed og holdbarhed. De bidrager til at hjælpe alle i byggeriet med opfyldelsen af deres pligt til at beskytte brugerne af drikkevandsinstallationer.

Af brochuren, der kan downloades, fremgår der eksempler på anvendelse (sorteret efter anvendelsesart) for følgende KEMPER-produktgrupper:

KHS:

  • Bevarelse af drikkevandshygiejnen med KEMPER hygiejnesystemet KHS

KTS:

  • hygiejnisk korrekt varmtvandsopvarmning centralt eller decentralt med KEMPER ThermoSystem KTS

Reguleringsarmaturer:

  • termostatiske eller statiske reguleringsventiler til hydraulisk udligning af varmtvandscirkulationssystemer

Afspærrings-/sikringsarmaturer:

  • holdbare, teknisk færdigudviklede armaturer til en sikker drift af anlæg