FROSTI® NY

Nye funktioner, nye montagefordele, dokumenteret Rødgods.

Hvordan kan man forbedre Kempers frostsikre udendørs armaturer?

Dette spørgsmål har vi indgående diskuteret med fagfolkog punkterne som indgik i diskussionerne omhandlede lige fra vanskelige indbygningsforhold, kritiske forbrugere, upassende anvendelse til fortællinger om „Langfingrede naboer".

Ud fra tilbagemeldingerne udtænkte vi konstruktive ideer og mange nye forbedringspunkter og funktioner.

Coming soon - Q4/2023

Youtube Video: FROSTI® NY

 

 


FROSTI® frostsikkert udendørs armatur

Dobbelt sikret

Frostsikret og sikring mod tilbagestrømning

Udendørs-armaturer kan indeholde et vandvolumen på mere end 150 ml. Bliver vandet i armaturet i flere dage eller uger, kan der være en risiko for kimdannelse. Ved det frostsikre udendørs-armatur fra KEMPER FROSTI® ledes farlige kim i restvandet ud af armaturet. En forringelse af drikkevandshygiejnen undgås hele året! Den automatiske tømmefunktion beskytter derudover den gennemprøvede FROSTI® mod at fryse til, hvilket fører til vandskader!

Funktionsprincip

KEMPER FROSTI® er helt åbnet med kun 2 omdrejninger. Udløbshuset strømmes igennem. Armaturet tømmes af konstruktionsmæssige grunde helt og automatisk efter hver afspærring. Dermed forhindres en indfrysning af armaturet og undgås vandskader. Da der ikke bliver stagnerende vandmængder tilbage, kan der ikke dannes kim.

Youtube Video: KEMPER FROSTI® UDENDØRSARMATUR

FROSTI®-PLUS

Figur 574 med betjeningsgreb
Figur 574 med betjeningsgreb

Byggesættet gør det muligt at montere armaturet allerede i råbygningen. Udløbshuset monteres, når ydermuren er gjort færdig.

  • Kun en byggelængde til alle almindelige indbygningsdybder (til vægtykkelser op til 415 mm**)
  • Trinløs tilpasning til de udvendige vægtykkelser (fra 150 - 655 mm)

** ved montering af udvendigt puds

FROSTI®

Figur 577 med nøgleoverde
Figur 577 med nøgleoverde

Det fabriksmonterede armatur til den senere, hurtige og nemme montering, når ydermuren er gjort færdig. Med en samlet udvendig diameter på kun 27 mm og forskydelig rosette.

  • Til vægtykkelser fra 150 - 492 mm, Kan forlænges efter ønske på monteringsstedet
  • Universel tilslutning R 1/2” og Cu-rør 15 mm til at lodde og presse

De iskolde fordele

  • beskytter hus og installation mod frostskader vha. automatisk tømning efter hver aftapning
  • hygiejnisk sikring af drikkevandet, ingen stagnation
  • udløbskapacitet over middel på 40 l i minuttet ved 0,1 MPa (1,0 bar) flowtryk
  • alle mediumberørte dele af korrosionsbestandig rødgods i lukket tilstand, hvorved de kan bruges til alle drikkevandskvaliteter
  • med DVGW- VA-godkendelse