KEMPER BYGNINGSTEKNIK

Armaturer og systemer til opretholdelse af drikkevandshygiejne

KEMPER armaturer og systemer til beskyttelse af bygningers drikkevand  står for bæredygtighed og økologi. KEMPERs armaturer af rødgods og rustfrit stål er anerkendt i hele Europa af grossister, vvs-installatører, rådgivere og bygherrer beskæftiget indenfor offentlige og private byggerier Det store produktsortiment fremstår som et  vellykket samspil  af robuste, korrosionsbestandige installationsarmaturer og moderne systemer til bygningsinstallationer Især inden for området drikkevandshygiejne fremstår  KEMER som førende  med sine innovative løsninger. Med konkurrencedygtige  produkter, såsom KEMPER hygiejnesystem KHS og ThermoSystem KTS, leverer virksomheden et innovativt samlet koncept til fremstilling og opretholdelse af drikkevandshygiejne.

Gennem udvikling af  beregnings- og simuleringssoftware har KEMPER desuden bevist, at en holistisk innovationsstyrke altid rækker længere end selve produktet. Siden 2010 har software-virksomheden Dendrit været integreret i KEMPER-gruppen som datterselskab. I fællesskab udviklede man softwaren KEMPER Dendrit STUDIO, som  muliggør en effektiv og  tidsbesparende planlægning med integrering af områderne drikkevand/spildevand, varme og gas og afdækker således de KEMPER-specifikke muligheder

Produktkatalog

Produktkatalog

Produkt information

Produkt Information

Kontakt

Kontakt