Sikringsarmaturer

Sikringsanordninger beskytter drikkevand

Opretholdelse af drikkevandskvaliteten – fra levering fra forsyningsselskabet frem til aftapningsstedet – er ikke begrænset til temperaturopretholdelse og forskriftsmæssig drift. I samme udstrækning kan mangelfulde sikkerhedsforanstaltninger resultere i en mikrobiel eller kemisk forurening af drikkevandet.

Korrekt vurdering af risici og forhindring af tilbagestrømning

Drikkevandsinstallationer har som regel flere forbindelser til andre systemer med mere eller mindre sundhedsfarlige medier. DIN EN 1717 definerer på dette område en fælles europæisk standard i forsyningsafsnittet om "Drikkevand". Denne standard skelner mellem de forskellige anvendelsesområder for sikringsarmaturer og definerer væskekategorierne fra 1 til 5 efter deres indhold af sundhedsfarlige stoffer. Et afgørende kriterium for valg af sikringsanordning er altså beskaffenheden af den væske, hvis tilbagestrømning drikkevandet skal beskyttes mod. Ikke kun vandforsyningsselskaber, men også og især rådgivere og installatører drages i større grad til ansvar.

Du kan finde yderligere oplysninger om det korrekte valg af sikringsarmaturer i vores håndbog

Til håndbog om sikringsarmaturer