KEMPER lekdetectiesysteem

Beveiliging tegen overstroming in alle gebouwen

Het probleem
Waterschades door lekkages in drinkwatersystemen kunnen enorme kostenposten veroorzaken. Installaties of aanvoerleidingen zijn cruciale componenten, die een risico-factor voor een overstroming kunnen zijn. Een lekkage kan tot verstoring van uiterst gevoelige inventaris leiden, bijv. in ICT-ruimtes en archieven. In bedrijfsgebouwen kunnen onderbrekingen ook tot klantenverlies leiden. Gegevensverliezen en de tijd die het kost om de schade te herstellen betekenen hoge kostenposten. In seizoensgebonden gebruikte gebouwen (bijv. vakantiewoningen) die lange tijd onbeheerd zijn, kunnen lekkages grote schades als gevolg hebben. Vaak worden er onvervangbare immateriële zaken vernield waardoor de persoonlijk ontstane schade onvervangbaar blijft.

Preventie door het KEMPER lekdetectiesysteem

De oplossing
Lekdetectie d.m.v. sensoren:
Door de doelgerichte detectie van waterschade na een storing worden enorme gevolgkosten vermeden. Bij detectie van de lekkage door de watersensor geeft deze een puls aan de lekkagebesturing door. Deze zorgt voor het veilig afsluiten van de desbetreffende drinkwaterleiding door het waterslagvrij sluiten van de KEMPER KHS-VAV- volledige doorstroomafsluiter.

Veiligheid door tijdgestuurde beveiliging
Veiligheid door individuele programmering: naast de basisinstelling van de lekkagebewaking kunnen tijdsintervallen voor het openen en sluiten van de veiligheidsafsluiters worden geprogrammeerd. Zodoende wordt bij afwezigheid of bij niet gebruik, bijv. bij winkel-, school- of kantoorsluitingstijd, de respectievelijke aanvoerleiding afgesloten.

De voordelen

  • Een betrouwbare beveiliging tegen lekkage mbv watersensoren die direct het drinkwatersysteem afsluiten
  • Plaatsbesparend, gemakkelijk nadien te installeren oplossing voor bestaande gebouwen en nieuwbouw
  • Volledige doorstroomafsluiter zonder waterslag door langzaam te sluiten of openen conform NEN/NBN EN 13828
  • Timerprogramma’s maken automatisch afsluiten bij het verlaten van het gebouw of langere afwezigheid mogelijk
  • Akoestische en visuele alarmering bij lekdetectie
  • Doorgeven van het alarm via het gebouwbeheersysteem (GBS) is mogelijk
  • Vermijden van microbiologisch geïnitieerde corrosie (MIC) door regelmatige spoelmaatregel (in stand houden van doelmatig gebruik)