KEMPER isolatieschalen

Figuur 471 12 voor MULTI-FIX
471 12 voor MULTI-FIX
Figuur 471 16 voor afsluiter-watermeter-combinaties
471 16 voor afsluiter-watermeter-combinaties
Figuur 471 19 voor VAV-afsluiters
471 19 voor VAV-afsluiters

De energiebesparingsverordening (EnEV 2016) vereist isolatie van alle appendages

Isolatie van leiding en appendage is volgens EnEV 2016 voorgeschreven:
Met de energiebesparingsverordening (EnEV 2016) moet de door de mens veroorzaakte opwarming van de aardatmosfeer worden verminderd en een duurzame omgang met de primaire energiebronnen worden bereikt. De EnEv 2016 stelt eisen aan installaties voor het verwarmen, ventileren en het verwarmen van water. Daarnaast moet bij koudwaterleidingen met isolatiemaatregelen tegen condensvorming, vorst en opwarming van buiten rekening worden gehouden.

Met isolatieschalen van KEMPER voldoet u aan alle eisen van de EnEV!

Energiebesparing door KEMPER isolatieschalen

Met KEMPER isolatieschalen bereikt u een duidelijke reductie van de primaire energiebehoefte van gebouwen. Een economisch voordeel voor u, een ontlasting voor het milieu.

Opmerking: het in het algemeen voorschrijven van isolatieschalen voorkomt later te nemen isolatiemaatregelen.

Om latere, tijdrovende en zodoende dure isolatiemaatregelen te voorkomen, moet al in de ontwerp- en aanbestedingsfase per appendage een geschikte isolatieschaal in de materiaallijst worden opgenomen.

KEMPER isolatieschalen voor de snelle en goedkope isolatie van KEMPER appendages ter voorkoming van:

 • Energie-/ warmteverlies volgens EnEV 2016
 • Condensvorming volgens DIN 1988-200
 • Verontreiniging met bacteriën van PWC/PWH systemen volgens VDI/DVGW 6023

KEMPER isolatieschalen kunnen

 • d.m.v. bevestigingsclippen veilig worden afgesloten en kunnen weer worden losgemaakt of
 • met gebruikelijke kleefstoffen permanent condenswaterdicht worden vastgelijmd.

Isolatieschalen voor KEMPER regelventielen zijn onontbeerlijk om te voldoen aan de hygiënische specificaties in de drinkwatercirculatie volgens "DrinkwV" (editie 2012) en de DVGW werkbladen W 551, W 553 (verontreiniging door bacteriën in PWH-systemen).

De voordelen

 • met CE-markering
 • van PE-materiaal, passend gevormd voor KEMPER appendages
 • brandklasse B1 volgens DIN 4102, T1
 • temperatuurbestendig tot 100 ºC
 • warmtegeleidingsvermogen = 0,035 W/mK
 • geen condensvorming
 • eenvoudige en snelle montage
 • diffusiedicht bij het vastlijmen met standaard lijmen
 • veilig afsluitbaar door meegeleverde bevestigingsclips

Isolatieschalen in de productcatalogus