VIRKSOMHEDSPROFIL

Innovativ familievirksomhed

Luftbild Gebr. Kemper GmbH + Co. KG

Firmaet Gebr. Kemper GmbH + Co. KG har sat sig som mål at gøre en forskel, når det gælder bygningsteknik, støbeteknik og valsede produkter.

KEMPER er en af de førende industrivirksomheder i det sydlige Westfalen i Tyskland, hvis produkter benyttes over hele verden: Virksomheden i Olpe har i alt ca. 900 medarbejdere, hvoraf de 800 arbejder på hovedsædet, som er virksomhedsgruppens eneste produktionssted. Desuden har virksomheden 100 medarbejdere i forskellige datterselskaber og udenlandske afdelinger. Når det gælder fremtidige udfordringer, er virksomheden godt rustet, mener Rupprecht Kemper, adm. direktør i Gebr. Kemper GmbH + Co. KG: „Vi kan se en kontinuerlig stor efterspørgsel inden for alle vores forretningsområder, og vi forventer, at denne sunde opadgående vækstkurve fortsætter. Vi investerer betydeligt i forskning og udvikling og udbygger løbende vores produktionskapaciteter.

“Vores virksomhed har været familieejet i fem generationer Den blev grundlagt i 1864 af Johann-Anton Kemper. Tipoldesønnen Rupprecht Kemper tager virksomhedens historie med ud i fremtiden: „Vores vej har været præget af hele tiden at have fokus på og dække nye behov på markedet og tilsvarende at ændre os for at udvikle de produkter for vores kunder, som øger livskvaliteten. Vores produkter har ændret sig i løbet af de sidste mange år. Men vores grundlæggende indstilling har ikke ændret sig: Vi åbner op for fremtiden og ved, at vi hele tiden skal fortsætte med at udvikle os for at leve op til netop det krav.

“I følge en undersøgelse, foretaget af industri- og handelskammeret, om de såkaldte „Hidden Champions“ i regionen er KEMPER en af de førende producenter på verdensmarkedet, når det gælder armatur- og systemteknik inden for teknisk udstyr til ejendomme. Virksomheden er også markedsførende på verdensmarkedet inden for området valsede bånd, bestående af kobberlegeringer.

Forretningsområder

KEMPER er i første omgang kendt for deres bygningsteknologi. Et eksempel herpå er drikkevandshygiejnesystemet KHS: Systemet får bugt med farlige smittebærer, som f.eks. legionella-bakterier, som spredes meget hurtigt, hvis vandet står for længe i rørinstallationerne. Systemet, som sørger for en regelmæssig udskiftning af vandet, er blevet et uundværligt system for bygningsingeniører og ejendomsadministratorer. De foreskrevne skylleprocedurer udføres automatisk og styres via sensorer. Den indbyggede KHS-flowseparator sørger for, at forbruget holdes på et så lavt niveau som muligt. Dette system er mere sikkert end manuelle skylninger. Samtidigt spares på drikkevandet og kostbar arbejdstid, og samtidig kan systemet  levere dokumentation til myndighederne og bygherre.


I det sydlige Westfalen, inden for produktionsområderne støbeteknik og valsede produkter, fremstilles komponenter, som for det meste ikke er synlige for slutbrugeren. Økonomisk set spiller disse produktionsområder en stor rolle. Her manifesteres nemlig materiale- og proceskompetencen i den traditionsrige virksomhed.


Som specialist i vægtoptimerede, støbte komponenter med god gennemstrømning, innovative materialeudviklinger og miljøbevidste produktionsmetoder forarbejder KEMPER 3300 tons bronzelegeringer for sine kunder om året   og fremstiller heraf støbte komponenter og armaturer. Ordregiverne er producenter inden for vandtekniske anlæg og komponenter, som ønsker individuelt producerede rødgodskomponenter. Værktøjene til 3D-CAD-konstruktionen samt til simulering af støbeprocesserne sørger for støbeteknisk optimerede tætte produkter, også under vandtryk.


Med sine valsede produkter hører KEMPER til en af de førende virksomheder inden for fremstilling af kobber- og legeringsbånd til bil- og elektrobranchen. Båndenes høje kvalitet, som kun ganske få virksomheder i verden kan fremstille ligeså godt, er afgørende, når det gælder om at formindske elektronikkomponenter. Hermed yder disse produkter et bidrag til vægtreducering af køretøjer og dermed i sidste instans til at opnå CO2-klimamålene. Også inden for det såkaldte Consumer-område anvendes KEMPER’s højtydende materialer: De udmærker sig ved særlige materialeegenskaber, såsom ledeevne, styrke og formningsevne, og er derfor særligt godt egnede til krævende anvendelser inden for elektroteknik, elektronik, informations- og computerteknik.


Fremtidens hovedemne, digitalisering, afspejles ikke kun i alle produktionsprocesserne, men også i KEMPER-gruppens aktiviteter. Således har datterselskabet Dendrit Haustechnik-Software GmbH udviklet en software til dimensionering af rørinstallationer, som de rådgivende ingeniører kan benytte inden for bygningsteknik   Til KEMPER-gruppen hører også firmaet Profiltech Stufenbandprofile GmbH, som forædler valsede bånd vha. profilering efter kundens definerede ønsker.

Forskning og udvikling

Forskning og udvikling prioriteres højt hos KEMPER. De har indgået samarbejdsaftaler med forskellige universiteter, som f.eks. højskolen i Münster, med anerkendte eksperter inden for fagområdet energi, bygning og miljø. KEMPER har sit eget uddannelsescentrum og benytter samtidigt eksterne lokaler for at kunne arrangere 130 kurser om året for et bredt publikum, som omfatter ingeniører, installationsvirksomheder og ledere af store ejendomme, såsom sygehuse eller boligselskaber. Ad denne vej opstår en udveksling med relevante målgrupper, og der udvikles innovative tilgange til produktudviklingen.