KEMPER MULTI-FIX-cirkulationsreguleringsventil

Figur 150 6G
Figur 156 06

Det manuelle, statiske supplement

I cirkulationskredse er det kun den første reguleringsventil, der må styres termostatisk. I anlæg med flere hydrauliske niveauer er der derfor også brug for statiske reguleringsventiler (sestrengskemaet på side 5)!

KEMPER MULTI-FIX-PLUS-cirkulationsreguleringsventiler muliggør manuel indstilling af fine volumenstrømme på basis af definerede indstillingsværdier for armaturet.

Oversigt over fordele

  • Åbne og lukkefunktion uden ændring af forudindstillingen for drossel
  • Komplet i korrosionsbestandigt rødgods
  • Fri for døde rum
  • DIN-/DVGW- og støjbeskyttelsesgodkendelse
  • KTW-godkendelse til medieberørte kunststofdele
  • Kan udstyres med temperaturføler, prøveudtagningsventil og tømmeventil

Produktkatalog